FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Kepenggunaan Hak Pengguna Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia Anugerah Penguatkuasaan
  • Tiap-tiap penyelesaian yang dipersetujui yang direkodkan oleh Tribunal dan tiap-tiap award yang dibuat dalam sesuatu prosiding adalah muktamad dan mengikat semua pihak kepada prosiding itu.
  • Tiap-tiap award yang dibuat oleh Tribunal hendaklah disifatkan sebagai perintah Mahkamah Majistret dan dikuatkuasakan oleh mana-mana pihak kepada prosiding di Mahkamah Majistret yang mempunyai bidang kuasa di tempat award diperoleh.