FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
  • Tribunal hendaklah, jika dapat dilaksanakan, membuat Awardnya dalam masa 60 hari dari hari pertama pendengaran bermula di hadapan Tribunal.
  • Dalam pendengaran yang dijalankan, Tribunal boleh membuat satu daripada Award yang berikut atau lebih:

a.  supaya suatu pihak kepada prosiding itu membayar wang kepada mana-mana pihak  yang lain.

b.  supaya barang dibekalkan atau dibekalkan semula.

c.  supaya barang yang dibekalkan atau yang dibekalkan semula kepada pengguna diganti atau dibaiki.

d.  supaya harga atau apa-apa balasan lain yang telah dibayar atau dibekalkan oleh pengguna atau mana-mana orang lain dibayar balik kepada pengguna atau orang itu.

e.  supaya sesuatu pihak mematuhi gerenti.

f.   supaya wang diawardkan untuk memberikan pampasan bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang ditanggung oleh Pihak Yang Menuntut.

g.  supaya kontrak itu diubah atau diketepikan pada keseluruhan atau sebahagiannya.

h.  supaya kos untuk atau terhadap mana-mana pihak dibayar.

i.   supaya bunga dibayar di atas apa-apa jumlah wang atau Award kewangan.

j.   bahawa tuntutan itu ditolak