FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Kepenggunaan Hak Pengguna Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia Penalti Jenayah Kerana Gagal Untuk Patuh

Mana-mana pihak yang gagal mematuhi award selepas 14 hari dari tarikh award dibuat oleh Tribunal adalah melakukan suatu kesalahan jenayah dan jika disabitkan boleh

- didenda tidak melebihi RM10,000.00 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya;

- jika kesalahan itu berterusan, pesalah boleh, sebagai tambahan kepada penalti di atas, didenda tidak kurang daripada RM100.00 dan tidak melebihi RM5,000.00 bagi setiap hari atau sebahagian hari selama kesalahan itu berterusan selepas sabitan.