FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Kepenggunaan Hak Pengguna Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia Prosedur Pemfailan Dan Pendaftaran

Secara ringkasnya, prosedur pemfailan dan pendaftaran sesuatu tuntutan adalah seperti berikut :-

 • Semua tuntutan hendaklah dibuat dalam Borang 1, yang boleh didapati secara percuma dari mana-mana pejabat Tribunal yang terdekat;
 • Pihak yang menuntut hendaklah mengisi 4 salinan Borang 1 dan kemudian memfailkannya di pejabat Tribunal yang terdekat dengan bayaran fi pemfailan sebanyak RM5.00;
 • Borang 1 akan didaftarkan, ditarikhkan, ditandatangani dan dimeterai dengan meterai Tribunal oleh Setiausaha Tribunal Dua salinan Borang 1 yang telah dimeterai Tribunal akan dikembalikan kepada Pihak Yang menuntut untuk serahan ke atas Penentang.
 • Penyerahan Borang 1 kepada seorang penentang boleh dibuat dengan cara-cara berikut :-
  • Jika penentang seorang individu :
   • Meninggalkan dokumen itu dengan orang itu; atau
   • Memberikan dokumen itu kepada orang itu; atau
   • Mengeposkan dokumen itu dalam suatu surat berdaftar berbayar dahulu yang dialamatkan kepada orang itu di alamat penyerahannya atau di alamatnya yang terakhir yang diketahui.
 • Jika penentang suatu Syarikat atau Firma:
  • Meninggalkan dokumen itu dengan pengarah, pengurus, setiausaha atau pegawai lain seumpamanya dalam syarikat itu atau tuanpunya firma itu;
  • Memberikan dokumen itu kepada mana-mana orang yang disebutkan di atas; atau
  • Mengeposkan dokumen itu dalam suatu berdaftar berbayar dahulu yang dialamatkan kepada mana-mana orang yang disebutkan di atas di pejabat berdaftar syarikat atau firma itu atau di alamat penyerahannya.
 • Penentang yang menerima Borang 1 yang dimeterai daripada pihak yang menuntut hendaklah, mempertikaikan tuntutan itu, memfailkan pernyataan pembelaan dan tuntutan balas (jika ada) dalam Borang 2 yang juga boleh didapatkan secara percuma daripada pejabat Tribunal;
 • Borang 2 hendaklah difailkan dalam 4 salinan di pejabat Tribunal yang sama di mana Borang 1 difailkan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penentang menerima Borang 1;
 • Bayaran bagi pemfailan Borang 2 adalah sebanyak RM5.00 dan resit resmi akan dikeluarkan kepada penentang;
 • Borang 2 akan didaftarkan, ditarikhkan, ditandatangani dan dimeterai dengan meterai Tribunal oleh Setiausaha Tribunal. Dua salinan Borang 2 yang telah dimeterai akan dikembalikan kepada penentang untuk serahan satu salinan kepada Pihak Yang Menuntut.
 • Pihak yang menuntut yang telah menerima Borang 2 daripada penentang hendaklah membuat pembelaannya kepada tuntutan balas penentang (jika ada) dalam Borang 3 yang boleh didapati secara percuma daripada pejabat Tribunal;
 • Borang 3 hendaklah difailkan dalam 4 salinan di pejabat Tribunal yang berkenaan dalam masa 14 hari dari tarikh pihak yang menuntut menerima Borang 2. Tiada fi pemfailan bagi Borang 3.
 • Borang 3 akan didaftarkan, ditarikhkan, ditandatangani dan dimeterai dengan meterai Tribunal oleh Setiausaha Tribunal dan 2 salinan Borang 3 yang telah dimeterai akan dikembalikan kepada Pihak Yang Menuntut untuk diserahkan satu salinan kepada penentang.

Perhatian:

 • Borang-Borang 1, 2, 3 dan 12 boleh juga didapati melalui laman web : www.kpdnhep.gov.my atau http://ttpm.kpdnhep.gov.my
 • Panduan/Senarai Semakan mengenai cara pengisian Borang 1, 2, 3 dan 12 boleh juga didapati daripada Pejabat Tribunal.