FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
  • Di bawah Subseksyen 116(1) Akta 599, setiap award yang dibuat oleh Tribunal adalah muktamad dan mengikat semua pihak kepada prosiding itu. Walau bagaimanapun, mana - mana pihak yang tidak berpuas hati dengan award Tribunal boleh memfailkan permohonan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi supaya Mahkamah Tinggi itu menimbang semula award tersebut. Tribunal tidak terlibat dalam proses semakan kehakiman.