FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
  • Apabila suatu tuntutan difailkan di Tribunal, Notis Pendengaran akan dikeluarkan oleh Setiausaha atau Penolong Setiausaha Tribunal dalam borang 4 yang menyatakan tarikh, masa dan tempat pendengaran tuntutan kepada Pihak Yang Menuntut dan Penentang sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh pendengaran.

  • Semasa pendengaran, Pihak Yang Menuntut dan Penentang tidak boleh diwakili oleh peguam dan hendaklah mengendalikan pendengaran secara sendiri.

  • Jika Pihak Yang Menuntut merupakan seorang belum dewasa, atau seorang yang tidak berupaya, beliau boleh diwakili oleh sahabat wakil atau penjaga ad litemnya.

  • Jika pihak Penentang adalah sebuah firma atau syarikat ianya boleh diwakili oleh seorang pekerjanya yang digaji sepenuh masa.

  • Pendengaran tuntutan dalam Tribunal akan dijalankan di hadapan seorang anggota Tribunal (yang dikenali sebagai “Presiden” semasa pendengaran) yang bersidang sendirian dan beliau boleh pada bila-bila masa membantu kedua-dua pihak dalam menjalankan kes mereka.

  • Semasa pendengaran, Tribunal hendaklah, jika wajar, membantu kedua-dua pihak untuk membuat suatu penyelesaian tuntutan itu melalui persetujuan.

  • Semasa pendengaran, kedua-dua pihak berhak untuk mengemukakan keterangan, memanggil mana-mana saksi atau mengemukakan apa-apa dokumen, rekod atau benda bagi menyokong kes masing-masing.

  • Semua pendengaran di hadapan Tribunal adalah terbuka kepada orang ramai.