FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Orang Awam Polisi Integriti

 1. Polisi Antirasuah KPDNHEP

  KPDNHEP telah mewujudkan Polisi Antirasuah KPDNHEP pada 12 Mac 2019 dan dilancarkan pada 19 Mac 2019 dalam menyahut aspirasi nasional iaitu menjadikan “Malaysia dikenali kerana integriti dan bukannya rasuah”.

  Sehubungan dengan itu,

  • KPDNHEP tidak akan bertoleransi terhadap apa-apa bentuk rasuah sama ada memberi atau menerima oleh atau daripada kakitangan Kementerian atau mana-mana orang atau syarikat yang bertindak untuk KPDNHEP;
  • Pelaksanaan Kod Etika Tatakelakuan mencerminkan komitmen KPDNHEP untuk memerangi mana-mana amalan rasuah dan kelakuan tidak beretika dalam menjalankan aktiviti dan operasi Kementerian;
  • Kakitangan KPDNHEP wajib mematuhi Kod Etika Tatakelakuan KPDNHEP dan polisi berkaitan antirasuah yang telah ditetapkan dalam segala perkhidmatan dan urusan yang melibatkan KPDNHEP;
  • KPDNHEP melalui Bahagian Integriti komited untuk memastikan penerapan standard etika, integriti dan akauntabiliti pada tahap tertinggi dalam semua aktiviti dan operasi dalam Kementerian; dan
  • Semua kakitangan termasuk pihak berkepentingan dalam KPDNHEP dan pihak ketiga perlu memahami dan mematuhi polisi ini dan adalah dilarang secara langsung atau tidak langsung meminta, menerima atau menawarkan rasuah berkaitan dengan perkhidmatan dan operasi KPDNHEP. Sistem e-aduan telah disediakan sebagai saluran kepada semua kakitangan dan orang awam untuk melapor dan mendedahkan apa-apa kelakuan tidak wajar dalam KPDNHEP.
 2. Polisi Tiada Hadiah KPDNHEP

  KPDNHEP telah melancarkan Kempen Polisi Tiada Hadiah dalam segala urusan dengan kementerian pada 19 Mac 2019 bagi menyokong inisiatif 1.2.2 Pelan Antirasuah Nasional (NACP).

  Walaupun terdapat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1998: Garis Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah di dalam Perkhidmatan Awam yang membenarkan penjawat awam memberi dan menerima hadiah dalam keadaan tertentu, namun Kementerian mengambil pendekatan tidak menerima hadiah agar tidak berlaku sebarang percanggahan kepentingan dalam mana-mana urusan serta menimbulkan kekeliruan dan persepsi negatif ke atas perkhidmatan awam itu sendiri.

  Sehubungan itu:

  • Anggota KPDNHEP tidak menerima hadiah dari pihak luar.
  • Anggota KPDNHEP tidak memberi hadiah kepada pihak luar.