FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Harta Intelek Pengurusan Pengilangan Cakera Optik

Penggubalan Akta Cakera Optik 2000 dan Peraturan-peraturan Cakera Optik 2000 bertujuan untuk mencapai objektif berikut :

 • Melesen aktiviti pengilangan cakera optik demi untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna.
 • Menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan aktiviti pengilangan cakera optik yang beretika.
 • Melarang segala kegiatan berbentuk penipuan dan cetak rompak serta melindungi harta intelek milik individu atau organisasi.

Mana-mana syarikat yang ingin menjalankan aktiviti pengilangan cakera optik hendaklah memohon lesen di bawah Akta Cakera Optik 2000.

 • Seksyen 4 – Lesen untuk mengilang cakera optik.
  “Mana-mana orang yang mengilang cakera optik tanpa suatu lesen yang sah di bawah Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan.”
 • Seksyen 5 – Premis yang tidak dilesenkan.
  “Pemegang lesen yang mengilang cakera optik di sesuatu tempat selain premis yang dilesenkan adalah melakukan suatu kesalahan.”

Mengilang jenis cakera optik berikut:

 1. Dengan kandungan (pre-recorded);
 2. Boleh rakam (recordable); dan
 3.  Salinan induk (mastering)

GARIS PANDUAN PERMOHONAN

Pemohon hendaklah mengisi borang ACO-1 yang boleh didapati di kaunter Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna yang berhampiran atau muat turun di laman sesawang KPDNHEP di alamat www.kpdnhep.gov.my

Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan melalui pos atau serahan tangan kepada:

Pengawal Cakera Optik

Bahagian Perdagangan Dalam Negeri,
Aras 4 (Menara), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP),
No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya.

BAYARAN LESEN

Jenis Permohonan Bayaran (RM)
Tempat Utama Lain-lain Tempat
Permohonan Baru 2,000 1,000
Permohonan Pembaharuan 2,000 1,000
Pindah Hakmilik Lesen 2,000
Penggantian Lesen 100
Salinan Lesen yang diperakui sah 100

Sebarang pertanyaan berhubung dengan aktiviti pengilangan cakera optik hendaklah dikemukakan kepada:

Bahagian Perdagangan Dalam Negeri,
Aras 4 (Menara), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna  (KPDNHEP),
No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62623 Putrajaya.

Tel : 03-8882 5705/5938
Fax : 03-8882 5981/5941