FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Penjaja dan Peniaga Kecil Program Pembangunan

Program 1Malaysia Micro Entrepreneur (1MME)

LATAR BELAKANG

Program 1Malaysia Micro Entrepreneur (1MME) merupakan salah satu program Quick Win 2015 yang dipersetujui dalam Inisiatif Stategik Pembangunan Penjaja dan Peniaga Kecil 2015 – 2020 untuk membentuk kerjasama strategik dengan PNS Academy khusus untuk agenda pembangunan penjaja dan peniaga kecil (micropreneur). Program lima (5) tahun ini mensasarkan penyertaan daripada penjaja dan peniaga kecil yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak persatuan penjaja dan peniaga kecil serta PNS Academy.

OBJEKTIF

 • Membantu menggerakkan transformasi minda serta kemajuan diri penjaja dan peniaga kecil;
 • Membantu memastikan penjaja dan peniaga kecil menjalani proses pembelajaran yang berterusan (theory) serta boleh menggunapakai (practice) apa yang telah dipelajari;
 • Meningkatkan daya saing penjaja dan peniaga kecil; dan
 • Memberi pendedahan dan pengetahuan kepada penjaja dan peniaga kecil mengenai kepentingan inovasi serta strategi perniagaan.

PELAKSANAAN TAHUN 2017

 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam tadbir urus persatuan penjaja dan peniaga kecil termasuk persatuan food truck
 • Memberi pendedahan berkenaan kaedah mentoring & coaching
 • Mewujudkan mekanisme untuk mengenengahkan produk tempatan/daerah
 • Dilaksanakan di enam (6) lokasi.
  1. Peserta : 205 orang.
  2. Cadangan Usul Pembangunan Penjaja dan Peniaga Kecil oleh Persatuan telah diserahkan kepada YB Menteri KPDNHEP pada 25 November 2017 semasa Mesyuarat Majlis Perunding Penjaja dan Peniaga Kecil Kebangsaan Bil. 1/2017 di Hotel Impiana, Ipoh, Perak.

Program 1Malaysia Mobile Hawkers (1MMH)

LATAR BELAKANG

1MMH merupakan satu lagi inisiatif KPDNHEP untuk mengubah lanskap dan membangunkan komuniti penjaja dan peniaga kecil di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) 10. Ia bertujuan untuk membantu peserta yang terlibat memasarkan produk jualan secara bergerak dan dikumpulkan di satu tempat yang dikhaskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Bagi tahun 2016, 1MMH dilaksanakan secara projek perintis di Putrajaya dengan penglibatan sepuluh (10) orang peserta di bawah Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Putrajaya.

OBJEKTIF

 • Mewujudkan persekitaran perniagaan yang menarik dan kompetitif;
 • Menyediakan tapak perniagaan yang kemas dan teratur;
 • Meluaskan pasaran produk yang diniagakan;
 • Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup ekonomi peserta; dan
 • Menggalakkan penglibatan kumpulan sasar menyertai bidang perniagaan.

CIRI-CIRI

 • Kenderaan peserta berkonsepkan trak makanan moden (food truck) dan beroperasi di dalam kenderaan menepati standard / keperluan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ);
 • Memaparkan logo program 1Malaysia Mobile Hawkers (1MMH) dan jenama perniagaan peserta; dan
 • Memaparkan menu dan tanda harga.

Pelaksanaan PP1M Tahun 2017

 1. Program Jelajah Transformasi Perniagaan (JTP) telah dilaksanakan di dua (2) lokasi – Melaka dan Kedah
 2. Kursus Pemantapan Peniaga Food Truck telah dilaksanakan di tiga (3) lokasi – Putrajaya, Tanjung Malim, Perak dan Melaka
 3. Mengadakan Festival Food Truck Malaysia (FFTM) 2017 mulai 22-26 November 2017 sempena Karnival Jualan Mega (KJM) 2017 di Bulatan Amanjaya, Ipoh, Perak.
 4. Mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record (MBOR) bagi Konvoi Food Truck Terpanjang dengan perjalanan sejauh 130 kilometer dengan penyertaan 100 buah food truck.

Program Penjaja 1 Malaysia

Latar Belakang

 • Program Penjaja 1Malaysia (PP1M) adalah merupakan satu inisiatif Kerajaan melalui Strategi Lautan Biru Kebangsaan 7.
 • PP1M bertujuan untuk menaiktaraf kawasan fizikal perniagaan yang lebih bersih dan menarik, penekanan kepada penyediaan makanan yang sihat kepada pelanggan serta suasana persekitaran yang lebih selamat dan kondusif.
 • PP1M juga melibatkan kerjasama pintar pelbagai agensi kerajaan, swasta termasuklah SSM, Bank Rakyat, SKM, KKM, KPKT, BPT, PDRM, BOMBA dan lain-lain.
 • PP1M turut melibatkan penyertaan sukarelawan termasuklah IM4U, Rakan Muda dan Belia, peserta-peserta PLKN serta masyarakat penjaja setempat.

Objektif

 • Meningkatkan tahap kebersihan premis perniagaan.
 • Menyediakan makanan yang selamat dan berkhasiat.
 • Meningkatkan pendapatan Penjaja.
 • Meningkatkan semangat kekitaan di kalangan penjaja dan peniaga Kecil.

Pelaksanaan PP1M Tahun 2017

Skop Program
 1. Skim Bantuan Geran Perniagaan
  • Bantuan kepada peniaga yang telah mengikut program latihan PTM.
 2. Naik Taraf Tapak Perniagaan
  • Melaksanakan program promosi dan exhibition ruang perniagaan menggunakan kontena bagi tujuan menaiktaraf imej peniaga dan perniagaan penjaja dan peniaga kecil termasuk latihan peningkatan
  1. Pencapaian
   1. Lima (5) orang peserta program telah diluluskan bantuan geran perniagaan.
   2. Kerjasama dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) dalam membangunkan penjaja dan peniaga kecil melalui koperasi-koperasi terpilih yang telah dibangunkan oleh SKM.
   3. Kerjasama dengan Politeknik Sultan Azlan Shah, Behrang, Perak dalam membangunkan Pusat Komersil penjaja dan peniaga kecil setempat.

Program Transformasi Minda (PTM)

Objektif Program

 • Mewujudkan penjaja dan peniaga kecil yang mampu berdaya saing
 • Mengukuh/memperkemas perniagaan sedia ada - peningkatan jualan
 • Mengembangkan perniagaan – cawangan baru/business entity
 • Mentransformasikan perniagaan. Sebagai contoh perniagaan bergerak yang moden (modern food trucks), food chains dan perniagaan atas talian. – new business
 • Meningkatkan dan mengembangkan perniagaan sedia ada
 • Mentransformasikan perniagaan ke bentuk baru.

Skop Program

 • Program latihan iaitu Program Transformasi Minda (PTM) :
  • Tujuan untuk memberi latihan kepada golongan penjaja dan peniaga kecil membangunkan dan memajukan perniagaan ke satu tahap yang lebih tinggi.
  • Dilaksanakan secara berfasa bermula pada Mac 2017 sehingga September 2017.
  • Melibatkan kerjasama KPDNHEP dengan Jabatan Pendidikan Politeknik dan Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan Infrastructure University Kuala Lumpur (IUKL)
  • Pencapaian
   1. Peserta: 713 orang
   2. 20 lokasi terpilih - 15 Kolej Komuniti, 5 Politeknik dan IUKL
 • Skim pinjaman iaitu Skim Pinjaman Penjaja Bergerak:
  • Tujuan pinjaman:

   • Pembelian aset tetap;
   • Pengubahsuaian fizikal kenderaan
   • Modal pusingan bagi perniagaan bergerak
   • Had amaun pinjaman sehingga RM100 ribu.