FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Perdagangan Pengedaran Bahagian Perdagangan Dalam Negeri

Bahagian Perdagangan Dalam Negeri berperanan mengawal selia penyertaan asing dalam sektor perdagangan pengedaran selaras dengan ketetapan dalam Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Perdagangan Pengedaran di Malaysia (Pindaan) 2010.

Garis panduan ini bertujuan untuk:

  • Menggalakkan modenisasi dan meningkatkan tahap kecekapan industri serta sumbangan yang berterusan bagi pertumbuhan ekonomi;
  • Memastikan pembangunan industri perdagangan pengedaran teratur dan adil di samping memastikan pertumbuhan aktiviti perniagaan dalam kalangan warga tempatan; dan
  • Meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor ekonomi seiring dengan Dasar Pembangunan Negara.

Perincian berkaitan Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Perdagangan Pengedaran di Malaysia (Pindaan) 2010 adalah seperti berikut:

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN  
1 Garis Panduan Penubuhan Majlis Perunding Penjaja dan Peniaga Kecil Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
2 Senarai Semak Permohonan Menjalankan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit (WRT)
(Checklist for Wholesale and Retail Trade (WRT) Business Application)
Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
3 Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Menjalankan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit (WRT)
(Checklist for Wholesale and Retail Trade (WRT) Business Application)
Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun
4 Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran (Pindaan) 2010. Berkuat kuasa pada 12 Mei 2010. (Guidelines On Foreign Participation In The Distributive Trade Services Malaysia) Lihat

Lihat Dokumen

| Muat Turun