FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Transformasi Produk dan Pengedaran Berkesan Pembangunan Produk

Program Pembangunan Produk bertujuan untuk membangunkan produk yang berpotensi untuk dipromosi dan dipasarkan melalui pasar raya tempatan dan asing di dalam negara. Program ini turut membantu meningkatkan peratus (%) Stock Keeping Unit (SKU) produk Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) di dalam pasar raya besar asing di dalam negara selaras dengan Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran di Malaysia (Pindaan 2010). Melalui program ini, produk-produk PKS mampu untuk bersaing dengan produk keluaran syarikat asing yang telah memasuki pasaran pasar raya tempatan dan asing di dalam negara. Selain itu, ia juga akan meningkatkan kemahiran pengusaha PKS untuk mengendali dan merancang proses pengeluaran produk bagi memenuhi permintaan pasaran yang lebih besar.

Program ini akan dilaksanakan secara "cost-sharing basis” di antara KPDNHEP dengan para usahawan.

 
Sebelum
Selepas
 
Sebelum
Selepas
 
 
Sebelum
Selepas