Mengenai Simposium

Program Simposium ini bertujuan untuk mendedahkan kepada pegawai-pegawai kementerian/agensi/jabatan Kerajaan, badan berkanun, badan bukan kerajaan (NGO) serta persatuan-persatuan dan syarikat yang berkaitan mengenai amalan antipersaingan terhadap kos sara hidup di Malaysia

Objektif

  • Mengenal pasti isu-isu semasa kos sara hidup di Malaysia;
  • Memperkenalkan amalan-amalan antipersaingan di bawah Akta Persaingan 2010; dan
  • Memberi pendedahan mengenai hubung kait dan impak amalan antipersaingan dan kos sara hidup seperti amalan penetapan harga oleh peniaga dan perkongsian pasaran yang berlaku di Malaysia.

Panel

image
YBhg. Tan Sri Dato' Sri Dr. Sulaiman bin Mahbob
Mantan Anggota Tribunal Rayuan Persaingan
image
YBhg. Datuk Merlyn Kasimir
Anggota Tribunal Rayuan Persaingan
image
YBhg. Datuk Dr. Pang Teck Wai
Anggota Tribunal Rayuan Persaingan
image
YBhg. Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakariah Abdul Rashid
Anggota Majls Tindakan Sara Hidup Negara
image
YBrs. Dr Nasarudin bin Abdul Rahman
Anggota Suruhanjaya Persaingan Malaysia
image
YBrs. Prof Madya Dr. Wan Liza binti Fahmy
Anggota Tribunal Rayuan Persaingan

Simposium

12 November 2019

Atur Cara

Lokasi

Lokasi

Le Meridien Hotel,
Lebuh IRC IOI Resort City,
62502 Putrajaya