Akta/Dasar/Garis Panduan

 1.     Akta Kawalan Bekalan (Pindaan) 2015
 2.     Akta Sewa Beli (Pindaan) 2010
 3.     Akta Timbang dan Sukat 1972 (sehingga 1-1-2009)
 4.     Akta Kemajuan Petroleum 1974 (sehingga 1-6-2013)
 5.    Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 (sehingga 1-1-2006)
 6.    Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984 (sehingga 1-8-2013)
 7.    Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 1993 (cetakan semuka 2013)
 8.    Akta Francais 1998 (sehingga 1-1-2013)
 9.   Akta Perlindungan Pengguna 1999 (sehingga 1-9-2016)
 10.   Akta Cakera Optik 2000 (sehingga 1-1-2006)
 11.    Akta Perdagangan Elektronik 2006 (sehingga 1-11-2012)
 12.   Akta Perihal Dagangan 2011 (sehingga 1-7-2016)
 13.    Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 (sehingga 1-11-2015)
 14.    Akta Syarikat 2016
 15.    Akta Skim Kepentingan 2016
 16.   Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012
 17.    Akta Syarikat Amanah 1949
 18.    Akta Pendaftaran Perniagaan (Pindaan) 2015
 19.    Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971 (sehingga 1-12-2011)
 20.    Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 (sehingga 1-5-2017)
 21.    Akta Syarikat Kapal Layar Antarabangsa Langkawi 2005 (belum berkuat kuasa)
 22.    Akta Cap Dagangan 1976 (sehingga 1-1-2006)
 23.    Akta Paten (Pindaan) 2006
 24.    Akta Hak Cipta 1987 (sehingga 1-7-2012)
 25.    Akta Reka Bentuk Perindustrian 1996 (sehingga 1-1-2013)
 26.    Akta Reka Bentuk Susun Atur Litar Bersepadu 2000
 27.    Akta Petunjuk Geografi 2000 (sehingga 1-1-2006)
 28.    Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia 2002 (sehingga 1-1-2006)
 29.    Akta Maktab Kerjasama (Perbadanan)(Pindaan) 2011
 30.    Akta Koperasi 1993 (sehingga 1-4-2015)
 31.    Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Peruntukan Khas) 1978 (sehingga 1-11-2015)
 32.    Akta Persaingan 2010 sebagaimana (sehingga 15-8-2016)
 33.    Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 (sehingga 1-3-2016)
 34.    Akta Suruhanjaya Persaingan 2010 (sehingga 1-3-2016)