Pelaksanaan SHMMP

PELAKSANAAN SHMMP HARI RAYA PUASA  TARIKH KUAT KUASA : 21 MEI - 19 JUN 2019 SELAMA 30 HARI (16 HARI SEBELUM PERAYAAN, 1 HARI PERAYAAN, 14 HARI SELEPAS PERAYAAN) PELAKSANAAN SHMMP PESTA KAAMATAN TARIKH KUAT KUASA : 23…