soalan lazim2|hubungi kami2|aduan2|petalaman3

BAHAGIAN AKAUN

LATAR BELAKANG

Pelaksanaan perakaunan akruan adalah selaras dengan Dasar Transformasi Sektor Awam dalam Model Baru Ekonomi dan pelaksanaan Outcome Based Budgeting (OBB) yang memberi kesan signifikan dalam pengurusan fiskal berhemat serta mempertingkatkan kecekapan pengurusan kewangan dan perakaunan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Perakaunan Akruan merupakan asas perakaunan bagi pelaporan kedudukan dan prestasi Kerajaan yang lebih tepat dan telus.

OBJEKTIF

 1. Mempertingkatkan akauntabiliti dan ketelusan pengurusan perakaunan dan kewangan Kementerian.
 2. Memastikan hasil dan perbelanjaan Kementerian diperakaunkan dengan tepat serta mematuhi peraturan yang berkuatkuasa.
 3. Membantu Kementerian dalam membuat keputusan yang berkesan.
 4. Menyediakan Penyata Kewangan Kementerian yang tepat dan mengikut jadual.
 5. Memberi khidmat nasihat yang berkualiti dan berkesan dalam perkhidmatan perakaunan serta kewangan selaras dengan amalan terbaik.

FUNGSI

  1. Melaksanakan Pengurusan Perakaunan dan Kewangan Kementerian dengan teratur dan mengikut peraturan yang berkuatkuasa.
  2. Menyediakan Penyata Kewangan Kementerian yang tepat dan mengikut tempoh yang ditetapkan.
  3. Menyedia dan menganalisis maklumat kewangan dan bukan kewangan bagi membantu Kementerian dalam membuat keputusan yang berkesan
  4. Memberi khidmat nasihat dan perundingan yang berkualiti dan berkesan kepada pemegang taruh.

BAHAGIAN AKAUN
No. 13, Aras 6 (Podium),
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia.

No. Telefon : 03-8882 6675 /6175
No. Faks : 03-8882 6899