soalan lazim2|hubungi kami2|aduan2|petalaman3

Bahagian Perdagangan Dalam Negeri

Bahagian Perdagangan Dalam Negeri berperanan mengawal selia penyertaan asing dalam sektor perdagangan pengedaran selaras dengan ketetapan dalam Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Perdagangan Pengedaran di Malaysia (Pindaan) 2010.

Garis panduan ini bertujuan untuk:

  • Menggalakkan modenisasi dan meningkatkan tahap kecekapan industri serta sumbangan yang berterusan bagi pertumbuhan ekonomi;
  • Memastikan pembangunan industri perdagangan pengedaran teratur dan adil di samping memastikan pertumbuhan aktiviti perniagaan dalam kalangan warga tempatan; dan
  • Meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor ekonomi seiring dengan Dasar Pembangunan Negara.

Perincian berkaitan Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Perdagangan Pengedaran di Malaysia (Pindaan) 2010 adalah seperti berikut:

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN  WORD
1
Borang Permohonan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit ( WRT )
(Application Form for the Estabilshment of Distributive Trade in Malaysia)
pdf_iocn pdf_iocn
2
Senarai Semak Permohonan Menjalankan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit (WRT)
(Checklist for Wholesale and Retail Trade (WRT) Business Application)
pdf_iocn  pdf_iocn
3
Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Menjalankan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit (WRT)
(Checklist for Wholesale and Retail Trade (WRT) Business Application)
pdf_iocn pdf_iocn
4
Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran (Pindaan) 2010. Berkuat kuasa pada 12 Mei 2010. (Guidelines On Foreign Participation In The Distributive Trade Services Malaysia)
pdf_iocn