Barang-barang Kawalan Berjadual

Barang-barang yang diisytiharkan sebagai barang kawalan di bawah Seksyen 5 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan dinyatakan dalam Jadual 2 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Urusniaga barang-barang kawalan berjadual memerlukan berjadual memerlukan suatu lesen yang dikeluarkan oleh Pengawal Bekalan

Bil Barang-Barang Kawalan Berjadual
 1.  Gula
 2.  Tepung gandum
 3.  Minyak Masak
 4.  Baja Kimia
 5.  Minyak Tanah
 6.  Petrol, spirit motor dari semua gred
 7.   Bahan Api Diesel
 8.  Bar bulat keluli lembut
 9.  Simen
 10.  Gas Petroleum cecair
 11.  Roti
 12.  Ayam

MUAT TURUN BORANG-BORANG PERLESENAN CSA