Barang-Barang Kawalan Yang Diberikan Subsidi Oleh Kerajaan

  • Tepung gandum kegunaan am.
  • Minyak masak.
  • Gas petroleum cecair (LPG).