FAQ BI| CONTACT BI| FEEDBACK BI| SITEMAP BI
Home Media Archive Tender/Quotation Tender
201820172016
No Tender No Tender Title Briefing Date Tender’s Document Field
Code
Closing Date
1 KPDNHEP (T) No. X0381205011180001 Tender Perolehan Perkhidmatan Pemeriksaan
Sewa Beli Di Bawah Seksyen 4G Akta Sewa Beli 1967
Iklan :
12 November 2018 (Isnin)
12.00 Tengah Hari
Aras 6, KPDNHEP, Putrajaya
222704 4 Disember 2018
(Selasa)
12.00 tengahari
2. PERB/T/5/2018

Tender Mencadang,
Mengkaji, Merekabentuk,
Membangun, Membekal, Memasang,
Menguji Dan Mentauliah Serta
Mengoperasi Perkakasan, Perisian Dan
Aplikasi Untuk Sistem Subsidi Secara
Bersasar Bagi Petrol Ron95
(Sistem Kad95) Secara
Request For Proposal(RFP)

TARIKH MULA
IKLAN :

19 November 2018 (Isnin)

TARIKH TAKLIMAT TENDER:
Tarikh : 26 Nov 2018 (Isnin)
Masa : 10.00 pagi
Tempat :
Noik Taklimat :
Aras 1, Blok Tengah
Kompleks Kementerian Kewangan
No. 5, Persiaran Perdana,
Presint 2
62592 PUTRAJAYA

Terbuka
Kepada
Semua
Syarikat
Yang
Berdaftar
Dengan
Suruhanjaya
Syarikat Malaysia (SSM)

TARIKH / MASA
TUTUP IKLAN :
10 Disember 2018
(Isnin) /
12.00 tengah hari
*Tawaran Tender yang
dihantar selepas jam 12.00 tengah
hari pada Closing Date
tidak akan dipertimbangkan.

3 KPDNHEP (T) No : X0381205011180007 Perolehan Kasut Bagi Pegawai Penguatkuasa
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan
Hal Ehwal Pengguna
Taklimat :
7 Mei 2018 (Isnin)
2.30 Petang
Noik Mesyuarat Berlian,
Aras 3, KPDNHEP,
Putrajaya
  020899 30 Mei 2018
(Rabu)
12.00 tengahari
4 KPDNHEP (T) No : X0381205011180008 Perkhidmatan Membekal Kain Pakaian
Seragam Bagi Pegawai Penguatkuasa
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
Dan Hal Ehwal Pengguna
Taklimat :
7 Mei 2018 (Isnin)
3.30 Petang
Noik Mesyuarat Berlian,
Aras 3, KPDNHEP, Putrajaya
  020701 30 Mei 2018
(Rabu)
12.00 tengahari
5 KPDNHEP (T) No. X0381205011180004 Tender Bagi Perolehan Bekalan Toner
Secara Berpusat Bagi Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri Dan
Hal Ehwal Pengguna

Taklimat :
20 April 2018 (Jumaat)
10.00 Pagi
Noik Mesyuarat Melati,
Aras 6, KPDNHEP,
Putrajaya

  020601 14 Mei 2018
(Isnin)
12.00 tengahari
6 KPDNHEP(T) No. X0381205011180004 Tender Perolehan Bagi Perkhidmatan
kawalan Keselamatan Bangunan
(Dengan Senjata Api) Pejabat
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal
Ehwal Pengguna Di No 13, Persiaran
Perdana, Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Taklimat :
15 Mac 2018 (Khamis)
10.00 Pagi
Noik Mesyuarat Melati,
Aras 6, KPDNHEP, Putrajaya
  220801 6 April 2018
(Jumaat)
12.00 tengahari
No No Tender Field Code Tender Title Tender
Value
Company Name Closing Date
1 KPDNHEP(T)No. X0381205011170004   Pembangunan Sistem Perdagangan
Pengedaran Barangan
Petroleum Dan Petrokimia Negara
(DATAPETROL)
RM
2,495,138.24
OPENSOFT
TECHNOLOGIES SDN.BHD.
 
2 KPDNHEP(T)No. X0381205011170009   Perkhidmatan Membekal Kain Pakaian
Seragam Untuk Pegawai Penguatkuasa,
Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri Dan Hal Ehwal
bagi tahun 2017
RM
504,428.80
BY BENA YAKIN
SDN.BHD.
 
3 KPDNHEP(T)No. X0381205011170010   Perolehan Kasut Bagi Pegawai
Penguatkuasa, Kementerian
Perdagangan Dalam
Negeri Dan Hal Ehwal
Pengguna Bagi tahun 2017.
RM
147,960.00 RM
91,630.00 RM
484,610.00
KULITKRAF SDN.BHD.
SHELLEMAS SDN.BHD.
ARMADILLO SAFETY
SDN.BHD.
 
4 KPDNHEP(T)No. X0381205011170017   Perkhidmatan Pelaksanaan
Program Karnival Jualan Mega
Tahun 2017, Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri
Dan Hal Ehwal Pengguna
RM
2,031,680.80
USAHA JANA SDN. BHD.  
5 KPDNHEP(T)No. X0381205011170018   Membekal, Memasang, Menguji,
Mentauliah dan
Menyelenggara Komputer Meja,
Komputer Riba, dan
Mesin Pencetak secara sewa beli
bagi kegunaanKementerian
Perdagangan Dalam Negeri Dan
Hal Ehwal Pengguna

RM
293,851.08 (KPDNHEP Melaka)

RM
220,488.48 (KPDNHEP Perlis)

RM
444,544.92 (KPDNHEP Johor)

RM
495,316.80 (KPDNHEP Pahang)

5 DONEA SDN.BHD.
L DOUBLE U
TECHNOLOGY RESOURCES
(M) SDN.BHD.
 
6 KPDNHEP(T)No. X0381205011170017   Perkhidmatan Pelaksanaan
Program Karnival
Jualan Mega Tahun 2017,
Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri Dan Hal
Ehwal Pengguna
RM
2,031,680.80
USAHA JANA
SDN. BHD.
 
7 No. X038120501117XXXX 020801
020802
020804

Perolehan Membekal Aksesori
Pakaian Seragam
Bagi Pegawai Penguatkuasa
Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri Dan Hal
Ehwal Pengguna

    26 September 2017(Selasa)
12.00 tengah hari
8 No. X038120501117XXXX  

Perolehan Pelaksanaan
Program Karnival
Jualan Mega Tahun 2017
Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri
Dan Hal Ehwal Pengguna

    17 Ogos 2017(Khamis)
12.00 tengahari
No No Tender Category Tender Title Tender Value Closing Date Company Name
1 Tender KPDNHEP (T) No.X03812050111600XX 221302
221303
221304
221305 221511

Tender bagi Perolehan Pelaksanaan Program Karnival Mega Sale Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna untuk Tahun 2016

 

7 November 2016

(Isnin)

12.00 tengah hari

 
2 Tender KPDNHEP (T) No.X03812050111600xx 020804 Perkhidmatan Membekal Kelengkapan Aksesori Untuk Pakaian Seragam Bagi Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna   14 Jun 2016 (Selasa) 12.00 tengah hari  
3 Tender KPDNHEP (T) No.X03812050111600xx 020701 Perkhidmatan Membekal Kain Pakaian Seragam Bagi Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna   2016 (Selasa) 12.00 tengah hari