soalan lazim2|hubungi kami2|aduan2|petalaman3

Kaedah

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

  • Syarikat hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau dengan badan-badan berdaftar yang lain.
  • Mempunyai lesen operasi yang masih sah daripada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
    Mempunyai lesen mengilang (sekiranya berkaitan).
  • Produk-produk yang dikeluarkan hendaklah melibatkan aktiviti proses pengilangan (manufacturing activity).
  • Produk mestilah dikilangkan di Malaysia dan mengandungi sekurang-kurangnya 51% bahan / kandungan tempatan.
  • Syarikat digalakkan untuk mendapatkan pendaftaran bagi Harta Intelek daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia.

TEMPOH PERMOHONAN
Surat kelulusan Penandaan Logo Buatan Malaysia dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja.

YURAN/ FI PERMOHONAN
Tiada sebarang yuran/ fi permohonan yang dikenakan kepada permohonan penandaan logo barangan buatan Malaysia.

TEMPOH SAH KELULUSAN 
Tempoh sah pemakaian Logo Buatan Malaysia adalah selama 3 tahun. Kelulusan yang telah tamat tempoh perlulah mengemukakan permohonan baru

TATACARA PERMOHONAN

Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui laman sesawang http://spacedeals.infopengguna.com

Sebarang maklumat lanjut berhubung Logo Buatan Malaysia sila hubungi :

Pengarah
Bahagian Pembangunan Perniagaan
Aras 5(Menara), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna  (KPDNHEP),
No. 13, Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya, Malaysia

Tel     : 03 – 8882 5776/ 5769 / 6487
Faks : 03 – 8882 5826 / 6334

Emel : ulbpp[at]kpdnhep.gov.my