KERAJAAN TERUS MEMBELA NASIB RAKYAT

 

KUALA LUMPUR, 3 APRIL 2019 – Kerajaan komited untuk terus membantu rakyat dalam meringankan beban mereka bagi meghadapi kos sara hidup yang kian meningkat.

Pelbagai inisiatif telah dan sedang diambil bagi membantu rakyat supaya keadaan yang berlaku tidak terus menghimpit mereka. Kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) sentiasa mencari kaedah dan formula yang berkesan supaya golongan sasar benar-benar dapat pembelaan kerajaan.

Dalam ucapan sempena “Luncheon Talk” anjuran MIDF tengah hari tadi yang diadakan di Nenara MIDF, di Ibu negara, Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, beliau berhasarat bukan sahaja untuk membantu golongan B40 malah sebahagian kumpulan M40 khususnya di peringkat bawahan perlu diberikan perhatian kerana kumpulan ini turut terhimpit dalam keadaan masa kini.

Majlis yang berlangusng di hadapan kira-kira 200 peserta termasuk media itu diadakan bagi membincangkan inisiatif kerajaan dan cabaran-cabaran dalam menangani kenaikan kos sara hidup di Malaysia.

Datuk Seri Saifuddin turut menyatakan bahawa Kerajaan Malaysia sentiasa memberi  komitmen yang berterusan untuk menubuhkan persekitaran pasaran yang kondusif bagi pengguna untuk menangani masalah kos sara hidup.

Katanya, kerajaan melalui Majlis Kos Sara Hidup Negara (NACCOL) diberi tanggungjawab untuk mencari kaedah yang berkesan bagi membantu rakyat terutamanya dalam enam perkara utama iaitu isu perumahan, kesihatan, pendidikan, pengangkutan , makanan dan uitiliti.

Datuk Seri Saifuddin memberitahu bahawa usaha yang dilakukan pihaknya kian menampakkan impak yang positif apabila isu-isu ketirisan subsidi dapat ditangani dengan penguatkuasaan yang berterusan dan tegas.

Dengan sasaran mewujudkan pengguna yang bijak dan peniaga yang mematuhi etika, KPDNHEP katanya akan memastikan keseimbangan di antara peniaga dan pengguna akan dapat diterjemahkan dalam masa terdekat.

KPDNHEP akan terus bekerjasama dengan semua pihak bagi memastikan isu-isu kepenggunaan dapat ditangani segera dengan melihat kepada punca dan sebab akibatnya.

Oleh : Unit Komunikasi Korporat KPDNHEP.