KPDNHEP LANCAR SKHMP KRISMAS

KUALA LUMPUR, 17 DISEMBER 2018 – Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Penggunan (KPDNHEP)  akan melaksanakan Skim Kawalan Harga Musim Perayaan Krismas 2018 sebagai langkah untuk menyekat kenaikan harga barangan keperluan menjelang perayaan Krismas yang akan disambut pada 25 Disember  2018 diseluruh negara.

Tarikh kuat kuasa Skim ini adalah dari 23 Disember hingga 27 Disember 2018. Tempoh kuat kuasa bagi SKHMP KRISMAS 2018 adalah selama lima hari iaitu selama dua hari sebelum perayaan, pada hari perayaan dan dua hari selepas hari perayaan.

Skim ini akan dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011. Sebanyak 16 jenis barangan bagi pelaksanaan SKHMP Krismas 2018. Kategori barangan harga terkawal terdiri daripada ayam, telur ayam, sayuran, daging kambing dan daging babi.

KPDNHEP  sentiasa menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan yang rapi sepanjang masa dalam memastikan kestabilan harga barang di pasaran.

Antara tindakan-tindakan yang telah diambil adalah menguatkuasakan Akta Kawalan Harga dan Antipencatutan 2011 bagi mengawal pengambilan untung secara tidak munasabah oleh peniaga.

Selain itu, menguatkuasakan Perintah Kawalan Harga (Penandaan Harga oleh Penjual Runcit) 1993  bagi mewajibkan peniaga meletak tanda harga ke atas barangan yang dijual atau mempamerkan senarai harga;

KPDNHEP turut melaksanakan Skim Kawalan Harga Musim Perayaan bagi mengawal harga barang keperluan musim perayaan tertentu semasa musim-musim perayaan utama dalam Negara.

Di antara  barangan dan harga bagi SKHMP KRISMAS 2018 adalah seperti Ayam hidup, ayam standard (disembelih dan dibersihkan berserta kaki, kepala, hati dan hempedal atau mana-mana bahagiannya), ayam super (disembelih dan dibersihkan tanpa kaki, kepala, hati dan hempedal), ayam tua hidup (*Harga maksimum di Sarawak sahaja)  dan  ayam belanda import selain kepak ayam (*Harga maksimum di Sabah, Sarawak & Labuan sahaja).

Daging kambing tempatan bertulang (*Harga maksimum di Semenanjung sahaja), daging kambing dan daging bebiri import bertulang, telur ayam gred A (berat antara 65.0 gram hingga 69.9 gram sebiji), telur ayam gred B (berat antara 60.0 gram hingga 64.9 gram sebiji), telur ayam gred C (berat antara 55.0 gram hingga 59.9 gram sebiji), tomato, lada benggala hijau,  babi hidup (Kawalan diperingkat ladang sahaja), daging babi (perut) (*Harga maksimum di Sabah, Sarawak & Labuan sahaja) dan  gaging babi (daging dan lemak) (*Harga maksimum di Sabah, Sarawak & Labuan sahaja).

Penentuan harga maksimum pengeluar, borong dan runcit dibuat mengikut kewajaran dan kesesuaian bagi penguatkuasaan kawalan harga yang lebih berkesan untuk memastikan harga yang berpatutan bagi manfaat pengguna dan peniaga.

KPDNHEP menentukan harga maksimum pengeluar, borong dan runcit berdasarkan kepada maklumat harga daripada pemantauan harga di semua daerah di seluruh negara sepanjang tahun 2018 dan pada bulan Januari hingga Disember 2018 berdasarkan kepada pungutan harga yang ditetapkan secara mingguan oleh KPDNHEP.

Selain itu, pandangan pelbagai agensi Kerajaan yang berkaitan iaitu Jabatan Pertanian Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Veterinar (JPV) dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)  dan perbincangan dengan pengeluar, pengimport, pembekal dan pemborong barangan tersebut.

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan membuat pemantauan untuk memastikan bekalan barangan adalah mencukupi dan memastikan harga dipasaran adalah berpatutan.

Di samping itu, Pegawai Penguatkuasa KPDNHEP akan berada di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai membeli-belah seperti pasar awam, pasar tani dan pasaraya untuk menjalankan pemeriksaan dan pemantauan.

Langkah-langkah ini mencerminkan usaha berterusan bagi melindungi pengguna daripada aktiviti pengambilan keuntungan yang berlebihan oleh peniaga-peniaga yang tidak beretika semasa musim perayaan.

 

Oleh : Unit Komunikasi  Korporat KPDNHEP