KPDNHEP PROAKTIF DALAM PENYEDIAAN PELAN ANTI RASUAH PERINGKAT KEMENTERIAN

PUTRAJAYA, 11 FEBRUARI 2019 – Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) hari ini berazam untuk menjadi kementerian terawal  dalam menyediakan Pelan Antir-Rasuah Nasional (NACP) bagi tahun 2019 – 2023.

Pelan ini selaras dengan pelan anti-rasuah yang selari dengan objektif negara. Menterinya, datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, KPDNHEP memerlukan satu pelan anti-rasuah sendiri untuk dijadikan panduan dalam melaksanakan NACP bersesuaian dengan fungsi dan teras utama kementerian yang mempunyai hubungan atau tanggungjawab dengan masyarakat.

Suruhanjaya Persaingan Malaysia (MYCC) akan diberi peranan serta tanggungjawab besar sebagai penggerak utama memecah rasuah dengan sokongan Bahagian Integriti KPDNHEP.

Katanya, pihaknya akan menggunakan kepakaran dalaman bagi menyediakan pelan tersebut dengan panduan nasihat daripada Pusat Governans, Integriti dan
Anti-Rasuah, Jabatan Perdana Menteri (GIACC), Institut Integriti Malaysia dan badan penguatkuasa berkaitan.

Ujarnya, “Rasuah boleh berlaku dalam plebagai situasi terutamanya yang melibatkan persaingan, satu perkara yang membawa kepada wujudnya amalan monopoli. Proses merangka pelan tersebut bermula sejurus Perdana Menteri,
Tun Dr. Mahathir Mohammad melancarkan NACP pada 29 hanuari lalu”.

Ketua Setiausaha, Datuk Muez Abd Aziz diarahkan untuk memastikan KPDNHEP menjadi kementerian pertama memiliki pelan NACP itu.

NACP menggariskan enam strategi untuk enam bidang keutamaan termasuk mempertingkatkan keberkesanan dan ketelusan dalam perolehan kerajaan, menginstitusikan kredibiliti agensi penguatkuasaan undang-undang, memperkukuh akauntabiliti dan integriti politik dan memupuk tadbir urus baik dalam entiti korporat.

Ia memberi tumpuan kepada enam bidang utama iaitu perolehan awam, penguatkuasaan undang-undang, tadbir urus politik, tadbir urus korporat, pentadbiran sektor awam dan perundangan serta kehakiman.

Oleh : Bahagian Komunikasi Korporat KPDNHEP