KPDNHEP TERUS PERTINGKAT BANTU PKS

 

Putrajaya, 25 Mac 2019 – Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)  akan sentiasa membantu syarikat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS)  tempatan untuk mempertingkatkan jumlah produk-produk PKS bagi menembusi pasaran pasar raya besar dari semasa ke semasa dengan kerjasama semua   pasar raya besar terutamanya melalui Program Citarasa Malaysia yang telah diadakan sejak tahun 2013.

Sehingga kini, Kementerian telah berjaya membantu mempromosikan  lebih 500  jenama syarikat PKS tempatan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail semasa menyempurnakan Majlis Pelancaran Program Citarasa Malaysia – Hari Bersama PKS di sini hari ini memberitahu program ini juga merupakan salah satu inisiatif kerajaan bagi membantu usahawan-usahawan PKS tempatan dalam usaha mempertingkatkan kualiti produk-produk tempatan serta merangka strategi perniagaan yang lebih kompetitif di pasaran domestik.

Selain itu, menerusi Program Pembangunan Produk PKS tempatan, Kementerian turut membantu usahawan – usahawan PKS meningkatkan mutu dan kualiti produk PKS untuk bersaing dan seterusnya berpotensi untuk dipasarkan di pasar raya besar dengan penambahbaikan terhadap pembungkusan (packaging), pelabelan dan  tempoh hayat produk (shelf-life).

Bagi tempoh enam tahun dari 2011 sehingga 2018, Kementerian telah berjaya membangunkan sejumlah 305 SKU bagi 142 produk pelbagai jenama dengan pelabelan dan pembungkusan yang lebih menarik. Inisiatif ini dilaksanakan bagi membolehkan produk tersebut kelihatan lebih  menarik  dan  berdaya maju untuk dipasarkan di pasar raya besar sekaligus dapat meningkatkan jumlah jualan produk masing-masing.

Pada program ini, turut diadakan sesi penyerahan pembungkusan produk kepada PKS yang terlibat dengan Program Pembangunan Produk Tahun 2018, penyampaian Plak Kerjasama kepada rakan strategik KPDNHEP dan penyampaian hadiah pertandingan mereka cipta iklan komersial produk Barangan Buatan Malaysia Tahun 2018.

Kerjasama strategik juga dibentuk bagi menjayakan Program Citarasa Malaysia ini. Kerjasama strategik yang dibentuk antara jabatan/ agensi/ swasta ini merangkumi perkara seperti access to retail melalui kerjasama bersama Credit Guarantee Corporation (CGC) dan GS1 Malaysia Berhad. Manakala bagi Program Citarasa Malaysia adalah melalui kerjasama bersama Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA), Lembaga Koko Malaysia (LKM), Majlis Amanah Rakyat (MARA) dan Sirim Berhad.’

Melalui kerjasama strategik access to retail, pihak Credit Guarantee Corporation CGC akan menyediakan khidmat nasihat kewangan dan pemudah cara bantuan pembiayaan kepada syarikat-syarikat PKS tempatan. Manakala GS1 Malaysia Berhad yang menawarkan perhidmatan barcode dengan kerjasama KPDNHEP menawarkan insentif berupa pengurangan sebanyak 50 peratus daripada yuran pendaftaran dan perhidmatan yang ditawarkan di dalam Value-Add Pack akan diberikan secara percuma.

Oleh : Bahagian Komunikasi Korporat KPDNHEP