Laporan Transaksi Online

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE KPDNHEP  2017

Bil Nama Perkhidmatan Online Jenis Transaksi

Bilangan Transaksi

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1 Sistem
e-Aduan
Jumlah Aduan (melalui laman web) 1430  931 1007  950   959 925  1203  1322 1168  1444  12291  1380  14,010
2 Sistem
e-Tribunal
Jumlah
Filing
456  349  449 353   360  387 401  395  362  420  311  227  4,470
Jumlah Pembayaran Fi Online 71  65  98  63 59 111  74 71  46  85  56   o 799
3 Label Cakera Optik Jumlah Permohonan Label Cakera Optik 66 43  68 73   71  50  56  61 45  59  60   41 693
4 Sistem Paparan Harga Jumlah Penggunaan Banding Harga 1,491  1,484  1,195  1,372 1,297  809  770  691  569 739  702  682 11,801
5 Sistem Percetakan Permit Ejen Pemilikan Semula Permohonan SPPEPS 332  364 432  312 602  451 537 535  367  379  401   298 5,010
6 e-Integriti Aduan Integriti 14  9 21 19 13  13 16  13  8  12 155
7 Francais MyFex 13  14 13  13  27  27  45  26   49  50  17  15 309
8 Mystandard MyStandard 640  545  721  679 869 714 915  855 785  976  938   879 9,516
9 Sistem NJM Notis Jualan Murah 321 958  1135   327  3  229 109  452 473   552  421 346  5,326
10 Sistem Mysubsidi Diesel Permohonan Baru 39 91   134  73  33 15   10 19   19 30   60  78 601
Permohonan Tambah Kenderaan 59  103  98 69   66 45   17  30 37   45  72  82 641
JUMLAH 4,932 103 5,395 4,163 4,365 3,776 4,150 4,473 3,872 4,792 4,20 4,040 48,230

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE KPDNHEP  2016

Bil Nama Perkhidmatan Online Jenis Transaksi

Bilangan Transaksi

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1 Sistem
e-Aduan
Jumlah Aduan (melalui laman web) 940 1308  1059  1010  1136  1221   1219  1333 1289 1494 1803  1522  15,334
2 Sistem
e-Tribunal
Jumlah
Filing
496  377  592  340 383  378 313  397  407  376 397   350 4,806
Jumlah Pembayaran Fi Online 43 52  98   61 74 63  89  56 90 91 92 24 833
3 Label Cakera Optik Jumlah Permohonan Label Cakera Optik 67 47 90   89 100   105  44 87   81  90 94   68 962
4 Sistem Paparan Harga Jumlah Penggunaan Banding Harga 53,681  22,940  3,379 2,255  2,342 4,939 8,557  13,232 11,817 15,136 21,724  9,400  169,402
5 Sistem Percetakan Permit Ejen Pemilikan Semula Permohonan SPPEPS 458  501 455  331 805 287  285 362  389  355  513   178 4,919
6 e-Integriti Aduan Integriti 2 10  14   12  14 13 14  7 21  15  11 139
7 Francais MyFex 43  33  42 38  31  63  149 3  2  5 9  21 439
8 Mystandard MyStandard 930 561  842  789   811 762  642  769  690  724  897  688  9,105
9 Sistem NJM Notis Jualan Murah 806  123 918  788  677  757  95  482  386  437  455 540  6,464
10 Sistem Mysubsidi Diesel Permohonan Baru 4  3  1 3  1  3 2  2 24
Permohonan Tambah Kenderaan 9  6  3  22  3  13  5  5  15 11  29   16 121
JUMLAH 9 6 7,489 5,713 6,373 8,588 11,399 16,741 15,158 18,729 25,999 12,821 129,025

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE KPDNHEP  2015

Bil Nama Perkhidmatan Online Jenis Transaksi

Bilangan Transaksi

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1 Sistem
e-Aduan
Jumlah Aduan (melalui laman web) 734  766 1009  7155  1984  1354  1058  785  808  996  906  878 18,443
2 Sistem
e-Tribunal
Jumlah
Filing
701 509  639  668  567  606  599 501 625  575 463 415  6,868
Jumlah Pembayaran Fi Online 95 69   91  91  97 107 103   12  35  94 71  33 898
3 Label Cakera Optik Jumlah Permohonan Label Cakera Optik 127 75  67  50   6 10 6 4 160
4 Sistem Paparan Harga Jumlah Penggunaan Banding Harga 682 1,137   5,008  6,870  2,132  2,203  3,113 2,194 2459  2,105  29,773  58,001  115,677
5 Sistem Percetakan Permit Ejen Pemilikan Semula Permohonan SPPEPS 35  50 43   57  46  68  42  48 63  35  41 37  565
6 e-Integriti Aduan Integriti 12  12  17  118 23  19   12 12  10  3 10  253
7 Francais MyFex 91 82  153   140  566  120  76  79 52 58  35  37 1,489
8 Mystandard MyStandard 647 508 603   873  738 776  839  739   916 830  793  1,003  9,265
9 Sistem NJM Notis Jualan Murah 739  332  964  472 484  1529  0 716  507  1,269  0 7,212
10 Sistem Mysubsidi Diesel Permohonan Baru 27  13  15  27  12  14 21 18   8  5 175
Permohonan Tambah Kenderaan 22 12 44   24 33  55  29 24  21  11 15  135
JUMLAH 22 12 8,594 16,494 6,888 6,802 5,845 4,394 5,688 5,209 33,365 60,433 153,746