soalan lazim2|hubungi kami2|aduan2|petalaman3

Majlis Penasihat Pengguna

 1. Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) adalah sebuah badan yang ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999
 2. Objektif Utama Majlis ini adalah membincang dan menimbangkan isu-isu kepenggunaan terutamanya perkara-perkara yang termaktub di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan memberi nasihat kepada YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengenainya.
 3. Menurut Seksyen 73, Akta Perlindungan Pengguna 1999, YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna boleh menubuhkan Majlis Penasihat Pengguna Negara (NPPN) untuk menasihati beliau mengenai perkara-perkara berikut:
  1. Berkenaan dengan isu-isu pengguna dan pelaksanaan Akta ini
  2. Penggalakan perlindungan pengguna dan kesedaran hal ehwal pengguna
  3. Apa-apa perkara lain yang boleh dirujukkan kepadanya oleh YB Menteri untuk pelaksanaan wajar dan berkesan Akta ini dan bagi perlindungan pengguna
 4. Mengikut peruntukan Seksyen 74, APP 1999, keanggotaan MPPN adalah terdiri daripada Ketua Setiausaha KPDNHEP atau wakilnya, 16 orang ahli lain yang mewakili kepentingan pengguna, pengilang, pembekal, pertubuhan bukan kerajaan dan anggota akademik. Tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun dan boleh dilantik semula selepas tamat tempoh jawatannya.
 5. MPPN bermesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun dan mesyuaratnya boleh diadakan di luar Kuala Lumpur dengan persetujuan KPDNHEP.

AHLI MAJLIS PENASIHAT PENGGUNA NEGARA (MPPN) SESI 2017-2019

Bil. 

Nama 

Organisasi 

Sektor 

Jawatan Dalam MPPN

1. 

YBrs.Tuan Haji Mohd Azmi bin Abdul Hamid

Presiden, 

Majlis Perundingan Persatuan Islam Malaysia (MAPIM)

NGO Pengguna

Pengerusi

2.

YBhg. Datin Junaidah Mohamed

Ketua Wanita,

Dewan Pedagang ASEAN

Industri

Timbalan Pengerusi

3.

YBhg. Datuk Muez bin Abd Aziz

Ketua Setiausaha, KPDNHEP

Kerajaan

Ahli

4.

YB Senator  Aknan Ehtook

Presiden, Selangor Buddhist Association

NGO Pengguna

Ahli

5.

YBhg. Datu Haji Salleh bin Haji Sulaiman

Penasihat, Consumer Voice Association of Sarawak (COVAS)

 NGO Pengguna

 Ahli

6.

YBhg. Datuk Ahmad Zaini Kamaruzzaman

Executive Editor Commercial & Current Affair, Berita Harian

Media

Ahli

7.

YBhg. Prof. Dr. Laily bin Paim

Professor
Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia (UPM)

Ahli Akademik

Ahli

8.

YBhg. Prof. Sr. Dr. Wan Zahari Bin Wan Yusoff

Professor
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

Ahli Akademik

Ahli

9.

YBhg. Prof. Asan Ali Golam Hassan

Professor
Universiti Teknologi Malaysia – Azman Hashim International Business School (UTM-AHIBS)

Ahli Akademik

Ahli

10.

YBrs Encik Guna Selan A/L A.S. Marian

Penasihat,
Persatuan Pelindung Pengguna Pulau Pinang (PCPA)

NGO Pengguna

Ahli

11.

YBrs. Encik Zulkefli Bin Mohamad

Setiausaha Penerangan
Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM)

NGO Pengguna

Ahli

12.

YBrs. Puan Chee Yoke Ling

Penasihat
Consumer Association of Penang (CAP)

 

NGO Pengguna

Ahli

13.

YBrs. Encik Nordin Bin A.H. Thani

Presiden
Barisan Pengguna Sabah (CFOS)

NGO Pengguna

Ahli

14.

YBrs. Encik Darshan Singh Kashmir Singh

Presiden
Persatuan Pergerakan Pengguna Malaysia (PPPM)

NGO Pengguna

Ahli

15.

YBrs. Encik Mohamed Mustakim Manaf

Managing Director
Bumiputera Retailers Organization (BRO)
 

Industri

Ahli

16.

YBrs. Puan Anida binti Mohd Tahrim

Pengurus Besar Kumpulan
Rangkaian Radio Media Prima

Media

Ahli

Urusetia Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN)
Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan
Aras 4 (Menara), No 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia.

Tel :03-8882 6556
Fax :03-8882 6860