Majlis Penasihat Pengguna

 1. Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN) adalah sebuah badan yang ditubuhkan di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999
 2. Objektif Utama Majlis ini adalah membincang dan menimbangkan isu-isu kepenggunaan terutamanya perkara-perkara yang termaktub di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999 dan memberi nasihat kepada YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna mengenainya.
 3. Menurut Seksyen 73, Akta Perlindungan Pengguna 1999, YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna boleh menubuhkan Majlis Penasihat Pengguna Negara (NPPN) untuk menasihati beliau mengenai perkara-perkara berikut:
  1. Berkenaan dengan isu-isu pengguna dan pelaksanaan Akta ini
  2. Penggalakan perlindungan pengguna dan kesedaran hal ehwal pengguna
  3. Apa-apa perkara lain yang boleh dirujukkan kepadanya oleh YB Menteri untuk pelaksanaan wajar dan berkesan Akta ini dan bagi perlindungan pengguna
 4. Mengikut peruntukan Seksyen 74, APP 1999, keanggotaan MPPN adalah terdiri daripada Ketua Setiausaha KPDNHEP atau wakilnya, 16 orang ahli lain yang mewakili kepentingan pengguna, pengilang, pembekal, pertubuhan bukan kerajaan dan anggota akademik. Tempoh pelantikan tidak melebihi dua (2) tahun dan boleh dilantik semula selepas tamat tempoh jawatannya.
 5. MPPN bermesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun dan mesyuaratnya boleh diadakan di luar Kuala Lumpur dengan persetujuan KPDNHEP.

AHLI MAJLIS PENASIHAT PENGGUNA NEGARA (MPPN) SESI 2017-2019

Bil. 

Nama 

Organisasi 

Sektor 

Jawatan Dalam MPPN

1. 

YB Senator Tan Sri Dato’ Seri Professor Dr. Ibrahim Shah bin Abu Shah

Pengerusi, Biro Pendidikan UMNO Malaysia

Ahli Akademik

Pengerusi

2.

YBhg. Datin Junaidah Mohamed

Pengerusi Perdasama Wanita Persatuan Pedagang Dan Pengusaha Melayu Malaysia

Industri

Timbalan Pengerusi

3.

YBhg. Dato’ Sri Jamil bin Salleh

Ketua Setiausaha, KPDNHEP

Kerajaan

Ahli

4.

YB Senator  Aknan Ehtook

Presiden, Selangor Buddhist Association

NGO Pengguna

Ahli

5.

YBhg. Dato’ Seri Dr. Jacob George

Presiden, Consumer Association Of Subang & Shah Alam Selangor (CASSA)

 NGO Pengguna

 Ahli

6.

YBhg. Dato’ Professor Dr. Husaini Omar

Deputy Vice Chancelor (Research & Innovation), Universiti Putra Malaysia (UPM)

Ahli Akademik

Ahli

7.

YBhg. Datu Haji Saleh bin Haji Sulaiman

PenasihatConsumer Voice Association of Sarawak (COVAS)

NGO Pengguna

Ahli

8.

YBhg. Datuk Abdul Jalil bin Abdul Hamid

Chief Executive Officer (CEO), The News Straits Times Press (NSTP) (M) Berhad

Industri

Ahli

9.

YBhg. Datuk Hajah Hasnah binti Haji Salam

Exco Pergerakan Wanita UMNO Malaysia

NGO Pengguna

Ahli

10.

YBhg. Datuk Nurammar bin Abu Bakar

Presiden Persatuan Pengilang & Industri Perkhidmatan Bumiputra Malaysia

Industri

Ahli

11.

YBhg. Datuk Haji Omar bin Osman

Pengerusi, Koperasi Penjawat Awam 1 Malaysia

Industri

Ahli

12.

YBrs. Profesor Dr. Yeah Kim Leng

Professor of Economics, Sunway University Business School

Ahli Akademik

Ahli

13.

Tuan Haji Mohd Azmi Abd Hamid

Ketua Bahagian Pendidikan, Persatuan Pengguna Pulau Pinang (CAP)

NGO Pengguna

Ahli

14.

Encik Guna Selan A/L A.S. Marian

Penasihat, Persatuan Pelindung Pengguna Pulau Pinang (PCPA)

NGO Pengguna

Ahli

15.

Encik Mohd Yusof bin Abdul Rahman

Timbalan Presiden, Gabungan Persatuan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA)

NGO Pengguna

Ahli

16.

Encik James Baga@Bagah

Presiden, Consumer Affairs and Protection Society of Sabah (CAPS)

NGO Pengguna

Ahli

17.

Encik Ravichandran A/L Balasubramaniam

Research Assistant, Barisan Nasional (BN) Head Quarters

Ahli Akademik

Ahli

Urusetia Majlis Penasihat Pengguna Negara (MPPN)
Bahagian Penyelidikan dan Dasar Kepenggunaan
Aras 4 (Menara), No 13,
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia.

Tel :03-8882 6556
Fax :03-8882 6860