FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Kepenggunaan Hak Pengguna Pendidikan Kepenggunaan Program Pembangunan Gerakan Kepenggunaan

RAKAN KPDNHEP

Bagi memberikan nafas baru, kumpulan ini dijenamakan semula sebagai Rakan KPDNHEP dengan tujuan untuk memantapkan dan meningkatkan keberkesanan fungsinya di seluruh negara.

Bidang tugas adalah melakukan pemantauan secara sukarela melalui konsep membeli-belah sambil memantau dan melaporkan kepada Kementerian

Rakan KPDNHEP dahulunya dikenali SKUAD PENGGUNA ditubuhkan dengan objektif untuk membantu Kerajaan dalam memantau harga barangan (penandaan harga) dan perkhidmatan. Info lanjut mengenai keahlian Rakan KPDNHEP boleh didapati di http://rakankpdnhep.infopengguna.com/sp/

MAJLIS GERAKAN PENGGUNA KEBANGSAAN (MGPK)

Majlis Gerakan Pengguna Kebangsaan (MGPK) dipengerusikan oleh YB Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna dan dianggotai oleh semua Pengerusi Gerakan Pengguna Negeri (GPN) yang terdiri daripada Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Negeri dan Pengerusi Bersama yang terdiri daripada Ahli Persatuan Pengguna atau individu berkelayakan. Objektif MGPK ialah untuk menimbang isu-isu kepenggunaan, menyelaras pelaksanaan program dan aktiviti kepenggunaan di peringkat negeri dan daerah serta berperanan sebagai badan perantaraaan (liason) di antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-kerajaan Negeri dalam bidang kepenggunaan.

GERAKAN PENGGUNA NEGERI (GPN)

Gerakan Pengguna Negeri (GPN) dipengerusikan oleh Pengerusi Gerakan Pengguna Negeri (GPN) iaitu Pengarah Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) dan dianggotai oleh Pengerusi Bersama dan wakil-wakil dari persatuan pengguna, perwakilan dari badan-badan perniagaan Negeri, Agensi-Agensi Kerajaan diperingkat Negeri dan Pengerusi Gerakan Pengguna Daerah (GPD). GPN ditubuhkan untuk menyediakan satu forum rasmi bagi membincang dan mengatasi permasalahan pengguna di peringkat negeri. Ini adalah selaras dengan hasrat Kementerian untuk memberi perhatian kepada lebih ramai penduduk khasnya di peringkat negeri dan daerah yang pada masa ini kekurangan saluran untuk menyuarakan kemusykilan mereka. Dengan adanya GPN, Kementerian telah mewujudkan satu saluran membolehkan semua pihak untuk sama-sama membincang dan mencari jalan untuk mengatasi masalah pengguna.

GERAKAN PENGGUNA DAERAH (GPD)

Gerakan Pengguna Daerah (GPD) dipengerusikan oleh Ketua Cawangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) dan pengerusi bersama terdiri dari GPD yang dilantik, serta keanggotaan oleh wakil persatuan pengguna peringkat daerah, perwakilan dari badan-badan perniagaan setempat, Agensi-Agensi Kerajaan peringkat daerah, serta individu yang aktif dalam bidang kepenggunaan. Tugas-tugas GPD merangkumi perkara-perkara berikut :-

  1. Merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti kepenggunaan bagi peringkat daerah;
  2. Memberi pandangan kepada Gerakan Pengguna Negeri (GPN) dalam sebarang perkara yang berkaitan dengan kepenggunaan;
  3. Membantu, menyiasat dan mengemukakan isu-isu kepenggunaan di peringkat daerah;
  4. Membantu menggerakkan Skuad Pengguna;
  5. Membantu dalam program/aktiviti Anjuran KPDNHEP Negeri dan cawangan;

PERSATUAN ATAU PERTUBUHAN PENGGUNA

KPDNHEP juga sentiasa memberi sokongan kepada aktiviti persatuan atau pertubuhan pengguna diperingkat daerah dan negeri. Selain itu, KPDNHEP juga menjalinkan kerjasama yang erat dengan persatuan / pertubuhan pengguna dalam melaksanakan program-program pendidikan pengguna di seluruh negara. Perkara ini selaras dengan hasrat Kementerian bagi mewujudkan kerjasama tiga peringkat antara Kerajaan, badan bukan kerajaan dan pengguna di mana Kementerian bertindak sebagai pemudahcara dalam sebarang isu berkaitan.

PENYELARAS KEPENGGUNAAN PARLIMEN (PKP)

PKP diperkenalkan pada tahun 2019 dengan tugas dan tanggungjawab untuk membantu Kementerian melaksanakan aktiviti-aktiviti kepenggunaan serta menjadi medium perantara bagi pihak komuniti dengan Kementerian. Antara bidang tugas PKP adalah:

  1. Membantu Kementerian melaksanakan aktiviti-aktiviti kepenggunaan di kawasan masing-masing;
  2. Memberi panduan dan membantu ahli masyarakat membuat sebarang aduan berkaitan dengan kepenggunaan; dan
  3. Membantu menyebarkan maklumat berkaitan kepenggunaan kepada masyarakat setempat.

PROGRAM KEPENGGUNAAN LUAR BANDAR

Program Luar Bandar merupakan satu lagi inisiatif KPDNHEP yang bertujuan untuk meningkatkan tahap kesedaran kepenggunaan di kalangan rakyat khususnya bagi masyarakat luar bandar. Masyarakat luar Bandar yang tidak mempunyai pengetahuan kepenggunaan adalah sangat terdedah dengan taktik penipuan dan penyelewengan. Program Kepenggunaan Luar Bandar memberi pendedahan, kesedaran dan pengetahuan kepenggunaan kepada masyarakat luar bandar.