SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI KPDNHEP

FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Media Arkib Laporan Transaksi Online
202220202019201720162015

 BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE KPDNHEP  JANUARI - JUN 2022

 

Bil   Nama Perkhidmatan Online   Jenis Transaksi   Bilangan Transaksi             
Jan  Feb  Mac  Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH 
1 Sistem
e-Aduan 
Jumlah Aduan (melalui laman web)                            0
2 Sistem
e-Tribunal 
Jumlah
Filing   
                        0
    Jumlah Pembayaran Fi Online                            0
3 Label Cakera Optik Jumlah Permohonan Label Cakera Optik                            0
4 Sistem Paparan Harga Jumlah Penggunaan Banding Harga                         0
5 Sistem Percetakan Permit Ejen Pemilikan Semula Permohonan SPPEPS 308 454 292 215 59   358             1,686
6  e-Integriti  Aduan Integriti                         0
7 Francais MyFex                         0
8 Mystandard MyStandard                         0
9 Sistem NJM Notis Jualan Murah                         0
10 Sistem Mysubsidi Diesel Permohonan Baru                         0
    Permohonan Tambah Kenderaan                         0
  JUMLAH       308 454 292 215 59 358 0 0 0 0 0 0 1,686

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE KPDNHEP  2020

Bil Nama Perkhidmatan Online Jenis Transaksi

Bilangan Transaksi

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1 Sistem
e-Aduan
Jumlah Aduan (melalui laman web) 1112 1260 1996 2170 1975 1912 1695 1412 1366   14,898
2 Sistem
e-Tribunal
Jumlah
Filing
536 464 358 4 271 662 676 635 603   4,209
Jumlah Pembayaran Fi Online 176 234 168 3 135 292 284 288 231   1811
3 Label Cakera Optik Jumlah Permohonan Label Cakera Optik 18 17 11 0 4 18 15 16     99
4 Sistem Paparan Harga Jumlah Penggunaan Banding Harga 280   280
5 Sistem Percetakan Permit Ejen Pemilikan Semula Permohonan SPPEPS 705 696 295 0 254 72 719 616 657   4,014
6 e-Integriti Aduan Integriti 13 18 26 22 24 25 28 18 12   186
7 Francais MyFex 60 0 46 0 67 8 34 51 10       276
8 Mysafe MySafe 13 496 16 637 415 829 977 1,105 1,185       5,673
9 Sistem NJM Notis Jualan Murah 878 1,097 692 99 658 960 1115 1206 1349   7,396
10 Sistem Mysubsidi Diesel Permohonan Baru 60 53 37 9 14 21 24 31 17 266
Permohonan Tambah Kenderaan 68 52 51 1 2 10 17 12 11 224
JUMLAH 3,919 4,387 3,696 2,945 4,121 4,964 5,675 5,533 4,092 0 0 0 39,32

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE KPDNHEP  2019

Bil Nama Perkhidmatan Online Jenis Transaksi

Bilangan Transaksi

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1 Sistem
e-Aduan
Jumlah Aduan (melalui laman web) 918 627 761 925 908 791 934 719 804 740 926  918 9,971
2 Sistem
e-Tribunal
Jumlah
Filing
525 393 435 442 477 343 442 462 367 534 479  288 5,187
Jumlah Pembayaran Fi Online 122 114 121 143 154 157 140 148 144 224 203  66 1736
3 Label Cakera Optik Jumlah Permohonan Label Cakera Optik 30 23 38 34 40 20 27 29 24 23 20  19 327
4 Sistem Paparan Harga Jumlah Penggunaan Banding Harga 643 300 431 525 420 321 412 391 300 452 399 1,911  6,505
5 Sistem Percetakan Permit Ejen Pemilikan Semula Permohonan SPPEPS 264 288 408 353 558 522 731 529 413 410 501  931 5,908
6 e-Integriti Aduan Integriti 11 5 4 4 9 4 20 30 20 17 13  11 148
7 Francais MyFex 56 18 61 31 51 6 23 32 74 52 79  104 587
8 Mystandard MyStandard 1,079 501 904 977 938 755 1,074 889 858 897 1,063  985 10,920
9 Sistem NJM Notis Jualan Murah 778 320 628 1,469 658 156 504 799 1069 802 539  765 8,487
10 Sistem Mysubsidi Diesel Permohonan Baru 78 71 99 107 75 51 68 60 57 54 79 30 829
Permohonan Tambah Kenderaan 71 32 50 42 49 37 60 49 61 37 49 41 537
JUMLAH 4,575 2,692 3,940 5,052 4,337 3,163 4,435 4,137 4,191 4,242 4,2222 6,069 51,055

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE KPDNHEP  2017

Bil Nama Perkhidmatan Online Jenis Transaksi

Bilangan Transaksi

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1 Sistem
e-Aduan
Jumlah Aduan (melalui laman web) 1430 931 1007 950 959 925 1203 1322 1168 1444 12291 1380 14,010
2 Sistem
e-Tribunal
Jumlah
Filing
456 349 449 353 360 387 401 395 362 420 311 227 4,470
Jumlah Pembayaran Fi Online 71 65 98 63 59 111 74 71 46 85 56 o 799
3 Label Cakera Optik Jumlah Permohonan Label Cakera Optik 66 43 68 73 71 50 56 61 45 59 60 41 693
4 Sistem Paparan Harga Jumlah Penggunaan Banding Harga 1,491 1,484 1,195 1,372 1,297 809 770 691 569 739 702 682 11,801
5 Sistem Percetakan Permit Ejen Pemilikan Semula Permohonan SPPEPS 332 364 432 312 602 451 537 535 367 379 401 298 5,010
6 e-Integriti Aduan Integriti 14 9 9 21 19 13 13 16 8 13 8 12 155
7 Francais MyFex 13 14 13 13 27 27 45 26 49 50 17 15 309
8 Mystandard MyStandard 640 545 721 679 869 714 915 855 785 976 938 879 9,516
9 Sistem NJM Notis Jualan Murah 321 958 1135 327 3 229 109 452 473 552 421 346 5,326
10 Sistem Mysubsidi Diesel Permohonan Baru 39 91 134 73 33 15 10 19 19 30 60 78 601
Permohonan Tambah Kenderaan 59 103 98 69 66 45 17 30 37 45 72 82 641
JUMLAH 4,932 103 5,395 4,163 4,365 3,776 4,150 4,473 3,872 4,792 4,20 4,040 48,230

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE KPDNHEP 2016

Bil Nama Perkhidmatan Online Jenis Transaksi

Bilangan Transaksi

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1 Sistem
e-Aduan
Jumlah Aduan (melalui laman web) 940 1308 1059 1010 1136 1221 1219 1333 1289 1494 1803 1522 15,334
2 Sistem
e-Tribunal
Jumlah
Filing
496 377 592 340 383 378 313 397 407 376 397 350 4,806
Jumlah Pembayaran Fi Online 43 52 98 61 74 63 89 56 90 91 92 24 833
3 Label Cakera Optik Jumlah Permohonan Label Cakera Optik 67 47 90 89 100 105 44 87 81 90 94 68 962
4 Sistem Paparan Harga Jumlah Penggunaan Banding Harga 53,681 22,940 3,379 2,255 2,342 4,939 8,557 13,232 11,817 15,136 21,724 9,400 169,402
5 Sistem Percetakan Permit Ejen Pemilikan Semula Permohonan SPPEPS 458 501 455 331 805 287 285 362 389 355 513 178 4,919
6 e-Integriti Aduan Integriti 2 10 14 12 14 13 6 14 7 21 15 11 139
7 Francais MyFex 43 33 42 38 31 63 149 3 2 5 9 21 439
8 Mystandard MyStandard 930 561 842 789 811 762 642 769 690 724 897 688 9,105
9 Sistem NJM Notis Jualan Murah 806 123 918 788 677 757 95 482 386 437 455 540 6,464
10 Sistem Mysubsidi Diesel Permohonan Baru 4 3 1 3 1 3 2 1 0 1 2 3 24
Permohonan Tambah Kenderaan 9 6 3 22 3 13 5 5 15 11 29 16 121
JUMLAH 9 6 7,489 5,713 6,373 8,588 11,399 16,741 15,158 18,729 25,999 12,821 129,025

BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE KPDNHEP 2015

Bil Nama Perkhidmatan Online Jenis Transaksi

Bilangan Transaksi

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis JUMLAH
1 Sistem
e-Aduan
Jumlah Aduan (melalui laman web) 734 766 1009 7155 1984 1354 1058 785 808 996 906 878 18,443
2 Sistem
e-Tribunal
Jumlah
Filing
701 509 639 668 567 606 599 501 625 575 463 415 6,868
Jumlah Pembayaran Fi Online 95 69 91 91 97 107 103 12 35 94 71 33 898
3 Label Cakera Optik Jumlah Permohonan Label Cakera Optik 127 75 67 50 6 10 3 6 4 6 4 4 160
4 Sistem Paparan Harga Jumlah Penggunaan Banding Harga 682 1,137 5,008 6,870 2,132 2,203 3,113 2,194 2459 2,105 29,773 58,001 115,677
5 Sistem Percetakan Permit Ejen Pemilikan Semula Permohonan SPPEPS 35 50 43 57 46 68 42 48 63 35 41 37 565
6 e-Integriti Aduan Integriti 12 12 17 118 23 19 12 12 10 3 10 5 253
7 Francais MyFex 91 82 153 140 566 120 76 79 52 58 35 37 1,489
8 Mystandard MyStandard 647 508 603 873 738 776 839 739 916 830 793 1,003 9,265
9 Sistem NJM Notis Jualan Murah 739 332 964 472 484 1529 0 0 716 507 1,269 0 7,212
10 Sistem Mysubsidi Diesel Permohonan Baru 27 13 15 27 12 14 21 18 8 7 8 5 175
Permohonan Tambah Kenderaan 22 12 44 24 33 55 29 24 21 11 9 15 135
JUMLAH 22 12 8,594 16,494 6,888 6,802 5,845 4,394 5,688 5,209 33,365 60,433 153,746
chatbot logo
Chat Bersama Sara
Chatbot KPDNHEP
X