SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI KPDNHEP

FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Media Arkib Tender/Sebutharga Tender
202120202019201820172016
Bil No Tender Tajuk Tender Taklimat Tawaran Tender Dokumen Tawaran Tender Kod Bidang Tarikh Tutup
 1 KPDNHEP(T)2/2021 TAWARAN MENGEMUKAKAN PERMOHONAN BAGI PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGEDARKAN BARANG PERLU, LPG DAN COMMUNITY DRUMMING (PROGRAM PENYERAGAMAN HARGA)TAHUN 2021 Video Taklimat Kenyataan Tawaran   Jam 12.00 tengah hari / 24 Mei 2021 (Isnin)
2

 KPDNHEP(T)1/2021

Perolehan Secara Tender Terbuka Program Pengedaran Barang Perlu, LPG dan Community Drumming, Program Penyeragaman Harga, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Tahun 2021

 Video Taklimat

Kenyataan Tawaran

Arahan Dan Syarat Kepada Pemohon

Borang Permohonan

Lampiran 1 - Sabah

Lampiran 2 - Sarawak

Lampiran 3 - Kedah

Lampiran 4 - Kelantan

Lampiran 5 - Terengganu

Lampiran 6 - Pahang

  Jam 12.00 tengah hari / 4 Mac 2021 (Khamis)
3

 TENDER KPDNHEP (T) BIL: X038120501121002

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING SECARA TENDER TERBUKA

“PELANTIKAN PERUNDING (KAJIAN BUKAN FIZIKAL) BAGI MENJALANKAN KAJIAN PENYEDIAAN BLUEPRINT PENDIGITALAN PERKHIDMATAN KPDNHEP SECARA END-TO- END DAN BIG DATA BAGI KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA”

23 MAC 2021 (SELASA)

DOKUMEN IKLAN

 340605 16 April 2021 (Jumaat) jam 12.00 tengahari
 4 TENDER KPDNHEP (T) BIL : X0381205011200003 PELANTIKAN PERUNDING (KAJIAN BUKAN FIZIKAL) BAGI MENJALANKAN KAJIAN MENGOPTIMUMKAN PROGRAM SUBSIDI DI BAWAH KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA

Muat Turun

Muat Turun

   30 Jun 2021 (Rabu) 12.00 PM *
Bil No Tender Tajuk Tender Taklimat Tawaran Tender Dokumen Tawaran Tender Kod
Bidang
Tarikh Tutup
1 QT200000000006384/2020 TENDER TERBUKA PERKHIDMATAN MEMBEKAL MENGHANTAR, MEMASANG, MENGKOFIGURASI, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENGUJI, MENGINTEGRASI, MEMIGRASI DATA, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA SISTEM MALAYSIA FRANCHISE EXPRESS (MYFEX) KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA (KPDNHEP)   Muat Turun 210101, 210102, 210103, 210104, 210106, 210107, 210108

20 Mac 2020
(Jumaat)

12.00 tengahari

2 X0381205011200002 Perkhidmatan Penentusahan Alat Timbang Dan Sukat Di Bawah Seksyen 26A (1)(b) Akta Timbang Dan Sukat 1972   Muat Turun 222704

27 Februari 2020
(Khamis)

12.00 tengahari

3 TENDER KPDNKK (T) BIL : X0381205011200001 Perolehan Perkhidmatan Perunding Secara Tender Terbuka Untuk Pelantikan Perunding (Kajian Bukan Fizikal) Bagi Menjalankan Semakan Semula Dasar Pengguna Negara (DPN) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)

3 Februari 2020 (Isnin)

 

Muat Turun  

25 Februari 2020 (Selasa)

12.00 tengahari

4 TENDER KPDNKK(S) BIL:QT190000000065250/2019 Perolehan Secara Tender Terbuka bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang, Menguji, Menyelenggara, Melaksana dan Mentauliah Kelengkapan Sistem Pengurusan Penguatkuasaan Bersepadu bagi Pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP), 2019 Muat Turun    
Bil No Tender Tajuk Tender Taklimat Tawaran Tender Dokumen Tawaran Tender Kod
Bidang
Tarikh Tutup
1 TENDER KPDNHEP (T) BIL : X0381205011190002 Perolehan Perkhidmatan Perunding Secara Tender Terbuka Untuk Pelantikan Perunding (Kajian Bukan Fizikal) Bagi Menjalankan Kajian Consumer Empowerment Index (CEI) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) 27 Jun 2019 (Khamis) Muat Turun   18 Julai 2019 (Khamis) / 12.00 tengahari
2 KPDNHEP Tawaran Mengemukakan Kertas Permohonan Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Mengedarkan Barangan Di Bawah Program Penyeragaman Harga Tahun 2019 19 Februari 2019 (Selasa) Tempat :Rujuk Dokumen Muat Turun   22 Februari 2019 (Jumaat)/ 5.00 petang
Bil No Tender Tajuk Tender Taklimat Tawaran Tender Dokumen Tawaran Tender Kod
Bidang
Tarikh Tutup
1 KPDNHEP (T) Bil. X0381205011180001 Tender Perolehan Perkhidmatan Pemeriksaan
Sewa Beli Di Bawah Seksyen 4G Akta Sewa Beli 1967
Iklan :
12 November 2018 (Isnin)
12.00 Tengah Hari
Aras 6, KPDNHEP, Putrajaya
  222704 4 Disember 2018
(Selasa) 
12.00 tengahari
2. PERB/T/5/2018

Tender Mencadang,
Mengkaji, Merekabentuk,
Membangun, Membekal, Memasang,
Menguji Dan Mentauliah Serta
Mengoperasi Perkakasan, Perisian Dan
Aplikasi Untuk Sistem Subsidi Secara
Bersasar Bagi Petrol Ron95
(Sistem Kad95) Secara 
Request For Proposal (RFP)

TARIKH MULA
IKLAN :

19 November 2018 (Isnin)

TARIKH TAKLIMAT TENDER:
Tarikh : 26 Nov 2018 (Isnin)
Masa : 10.00 pagi
Tempat :
Bilik Taklimat : 
Aras 1, Blok Tengah
Kompleks Kementerian Kewangan
No. 5, Persiaran Perdana,
Presint 2
62592 PUTRAJAYA

   Terbuka
Kepada
Semua
Syarikat
Yang
Berdaftar
Dengan
Suruhanjaya
Syarikat Malaysia (SSM)

TARIKH / MASA
TUTUP IKLAN : 
10 Disember 2018
(Isnin) /
12.00 tengah hari 
*Tawaran Tender yang
dihantar selepas jam 12.00 tengah
hari pada tarikh tutup
tidak akan dipertimbangkan.

3 KPDNHEP (T) BIL : X0381205011180007 Perolehan Kasut Bagi Pegawai Penguatkuasa
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan
Hal Ehwal Pengguna
Taklimat :
7 Mei 2018 (Isnin) 
2.30 Petang
Bilik Mesyuarat Berlian,
Aras 3, KPDNHEP,
Putrajaya
  020899 30 Mei 2018
(Rabu) 
12.00 tengahari
4 KPDNHEP (T) BIL : X0381205011180008 Perkhidmatan Membekal Kain Pakaian
Seragam Bagi Pegawai Penguatkuasa
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
Dan Hal Ehwal Pengguna
Taklimat :
7 Mei 2018 (Isnin) 
3.30 Petang
Bilik Mesyuarat Berlian,
Aras 3, KPDNHEP, Putrajaya
  020701 30 Mei 2018
(Rabu) 
12.00 tengahari
5 KPDNHEP (T) Bil. X0381205011180004 Tender Bagi Perolehan Bekalan Toner
Secara Berpusat Bagi Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri Dan
Hal Ehwal Pengguna

Taklimat :
20 April 2018 (Jumaat)
10.00 Pagi
Bilik Mesyuarat Melati,
Aras 6, KPDNHEP,
Putrajaya

  020601 14 Mei 2018
(Isnin) 
12.00 tengahari
6 KPDNHEP(T) Bil. X0381205011180004 Tender Perolehan Bagi Perkhidmatan
kawalan Keselamatan Bangunan
(Dengan Senjata Api) Pejabat
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal
Ehwal Pengguna Di No 13, Persiaran
Perdana, Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan
Taklimat :
15 Mac 2018 (Khamis) 
10.00 Pagi
Bilik Mesyuarat Melati,
Aras 6, KPDNHEP, Putrajaya
  220801 6 April 2018
(Jumaat) 
12.00 tengahari
Bil No Tender Kod Bidang Tajuk Tender Nilai
Tawaran
Nama Syarikat Tarikh Tutup
 1 KPDNHEP(T)Bil. X0381205011170004   Pembangunan Sistem Perdagangan
Pengedaran Barangan
Petroleum Dan Petrokimia Negara
(DATAPETROL) 
RM
2,495,138.24
OPENSOFT
TECHNOLOGIES SDN.BHD.
 
 2 KPDNHEP(T)Bil. X0381205011170009   Perkhidmatan Membekal Kain Pakaian
Seragam Untuk Pegawai Penguatkuasa, 
Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri Dan Hal Ehwal
bagi tahun 2017
RM
504,428.80
BY BENA YAKIN
SDN.BHD.
 
 3 KPDNHEP(T)Bil. X0381205011170010   Perolehan Kasut Bagi Pegawai
Penguatkuasa, Kementerian
Perdagangan Dalam
Negeri Dan Hal Ehwal
Pengguna Bagi tahun 2017. 
RM
147,960.00
 
RM
91,630.00  RM
484,610.00
KULITKRAF SDN.BHD. 
SHELLEMAS SDN.BHD. 
ARMADILLO SAFETY
SDN.BHD.
 
 4 KPDNHEP(T)Bil. X0381205011170017   Perkhidmatan Pelaksanaan
Program Karnival Jualan Mega
Tahun 2017, Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri
Dan Hal Ehwal Pengguna
RM
2,031,680.80
USAHA JANA SDN. BHD.  
 5 KPDNHEP(T)Bil. X0381205011170018   Membekal, Memasang, Menguji,
Mentauliah dan
Menyelenggara Komputer Meja,
Komputer Riba, dan
Mesin Pencetak secara sewa beli
bagi kegunaan Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri Dan
Hal Ehwal Pengguna  

RM
293,851.08 (KPDNHEP Melaka) 

RM
220,488.48 (KPDNHEP Perlis) 

RM
444,544.92 (KPDNHEP Johor)   

RM
495,316.80 (KPDNHEP Pahang)

  5 DONEA SDN.BHD.           
L DOUBLE U
TECHNOLOGY RESOURCES
(M) SDN.BHD.
 
 6 KPDNHEP(T)Bil. X0381205011170017   Perkhidmatan Pelaksanaan
Program Karnival
Jualan Mega Tahun 2017,
Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri Dan Hal
Ehwal Pengguna
RM
2,031,680.80
USAHA JANA
SDN. BHD.
 
7 Bil. X038120501117XXXX 020801 
020802 
020804

Perolehan Membekal Aksesori
Pakaian Seragam
Bagi Pegawai Penguatkuasa
Kementerian Perdagangan
Dalam Negeri Dan Hal
Ehwal Pengguna

    26 September 2017 (Selasa) 
12.00 tengah hari
8 Bil. X038120501117XXXX  

 Perolehan Pelaksanaan
Program Karnival
Jualan Mega Tahun 2017
Kementerian
Perdagangan Dalam Negeri
Dan Hal Ehwal Pengguna

    17 Ogos 2017 (Khamis) 
12.00 tengahari
Bil No Tender Kategori Tajuk Tender Nilai Tawaran Tarikh Tutup Nama Syarikat
 1  Tender KPDNHEP (T) Bil.X03812050111600XX 221302
221303
221304
221305 221511

Tender bagi Perolehan Pelaksanaan Program Karnival Mega Sale Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna untuk Tahun 2016

 

7 November 2016

(Isnin)

12.00 tengah hari

 
 2  Tender KPDNHEP (T) Bil.X03812050111600xx  020804 Perkhidmatan Membekal Kelengkapan Aksesori Untuk Pakaian Seragam Bagi Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna   14 Jun 2016 (Selasa) 12.00 tengah hari  
3 Tender KPDNHEP (T) Bil.X03812050111600xx 020701 Perkhidmatan Membekal Kain Pakaian Seragam Bagi Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna   2016 (Selasa) 12.00 tengah hari  

chatbot logo
Chat Bersama Sara
Chatbot KPDNHEP
X