SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI KPDNHEP

FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Media Berita KPDNHEP Berita Terkini 2019 KPDNHEP Pantau Penjualan Kerusi Kanak-Kanak

KPDNHEP PANTAU PENJUALAN KERUSI KESELAMATAN KANAK KANAK

BUKIT MERTAJAM, 29 DISEMBER 2019 –  Peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) secara umumnya dalam pelaksanaan Garis Panduan Penjualan Kerusi Keselamatan Kanak- kanak  (Child Restraint Seat – CRS) ini adalah lebih menjurus kepada penguatkuasaan berkaitan aspek representasi palsu atau mengelirukan darisegi perihal standard keselamatan produk, kelulusan pihak berwibawa, ciri-ciri pencapaian, penggunaan serta cap dagangan palsu dan sebagainya dalam aktiviti penjualan atau pengiklanan dalam menawarkan produk kerusi keselamatan kanak-kanak ini oleh peniaga/industri.

Penjualan yang berleluasa CRS dengan harga yang murah terutama secara atas talian telah menimbulkan kerisauan kepada ramai pengguna terutama tentang keselamatan kerusi tersebut.

Pihak Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (Malaysia Institute of Road Safety - MIROS) telah mengeluarkan Garis Panduan Kerusi Keselamatan Kanak-Kanak di Malaysia pada 23 Oktober 2019.

“Pada ketika ini tidak ada peruntukan perundangan yang khusus di bawah bidang kuasa Akta-Akta yang dikuatkuasakan oleh KPDNHEP berkenaan dengan standard keselamatan penjualan produk CRS dalam pasaran.

Walau bagaimanapun, kementerian boleh menggunakan beberapa peruntukan melalui perundangan yang sedang berkuat kuasa sekiranya berlaku ketidakpatuhan oleh mana-mana pihak dalam aktiviti penjualan kerusi keselamatan kanak-kanak ini sama ada di premis perniagaan atau secara dalam talian (online) bagi memastikan keselamatan pengguna dilindungi,” ujar Menterinya, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail ketika ditemui media selepas menyempurnakan Program Back To School di Pasaraya Econsave, Alam dekat sini hari ini.

Katanya, antaranya KPDNHEP akan melandaskan akta sedia ada untuk memantau dan menguatkuasakan CRS ini. Diantaranya ialah, Seksyen 10(1)(h) Akta Perlindungan Pengguna 1999 berkenaan representasi palsu atau mengelirukan apa-apa barangan atau perkhidmatan itu mempunyai tajaan, kelulusan, pengendorsan, ciri-ciri pencapaian, aksesori, kegunaan dan faedah,

Selain itu, Seksyen 21 Akta Perlindungan Pengguna 1999  yang memperuntukan bahawa tiada mana-mana orang boleh membekalkan atau menawarkan atau mengiklankan apa-apa barang yang tidak semunasabahnya selamat dengan mengambil kira semua hal keadaan;

KPDNHEP juga akan menggunakan Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011 yang melarang penggunaan perihal dagangan palsu dalam menawarkan atau membekalkan barangan. Perihal dagangan adalah termasuk kelulusan oleh mana-mana orang bagi standard keselamatan produk;

Seksyen 18 Akta Perihal Dagangan 2011 adalah berkenaan dengan  kesalahan sekiranya peniaga membuat apa-apa pernyataan palsu atau mengelirukan dalam iklan berhubung dengan barang-barang atau perkhidmatan dan Peraturan-Peraturan Perlindungan Pengguna (Urus Niaga Perdagangan Elektronik) 2012 berkaitan dengan pendedahan  maklumat  oleh pengendali pasar dalam talian bagi memastikan kesahihan penjual dan tanggungjawab menyelenggarakan rekod oleh peniaga dalam talian.

Dalam aspek pematuhan standard keselamatan untuk kerusi keselamatan kanak-kanak, Kementerian boleh mengkaji kuasa-kuasa yang diperuntukkan kepada Menteri seperti berikut:

  1. Seksyen 19 APP 1999 - memperuntukan kuasa kepada Menteri membuat peraturan-peraturan menetapkan standard keselamatan bagi barang (Sedang berkuat kuasa pada ketika ini untuk barang mainan kanak-kanak dan bateri primer);

Seksyen 29 APD 2011 - Jika perlu untuk kepentingan orang yang sesuatu barang dibekalkan, Menteri boleh melalui perintah menetapkan bahawa barang itu diperakukan oleh pihak berkuasa berwibawa atau ditandakan dengan cap yang ditentukan Menteri. (Sedang berkuat kuasa pada ketika ini untuk topi keledar motosikal, tayar pneumatik, pelapik brek gantian dan kaca keselamatan)

Menurutnya lagi, Kuasa Menteri di bawah kedua-dua Akta ini boleh dipertimbangkan untuk diperhalusi kesesuaiannya untuk diadakan peraturan bagi mengawal selia penjualan kerusi keselamatan kanak-kanak dalam pasaran memandangkan penggunaannya bakal dikuatkuasakan.

Perintah ini boleh melibatkan larangan kepada CRS yang tidak mematuhi spesifikasi standard yang ditetapkan daripada dijual di premis perniagaan dan tindakan diambil terhadap peniaga yang menjual CRS yang tidak mematuhi standard.

Pada masa yang sama, Datuk Seri Saifuddin mengingatkan peranan pengguna sendiri adalah sangat penting dalam membuat perbandingan dan merujuk kepada Garis Panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak MIROS sebelum membuat sebarang pembelian.

Para pengguna perlu bertindak bijak dengan menyemak pematuhan standard CRS seperti pelabelan UN R44 dan R129 pada produk yang ditawarkan, seperti mana dinyatakan melalui Garis Panduan tersebut kerana aspek keselamatan kanak-kanak tidak wajar dikompromi sama sekali. “Jadilah pengguna yang bijak,” pesannya.

 

Oleh : Unit Komunikasi Korporat KPDNHEP

chatbot logo
Chat Bersama Sara
Chatbot KPDNHEP
X