SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI KPDNHEP

FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Kawal Selia Barang Kawalan Senarai Barang-Barang Kawalan Berjadual

Barang-barang yang diisytiharkan sebagai barang-barang kawalan di bawah Seksyen 5 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan dinyatakan dalam Jadual 1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974.

Gula  Tepung Gandum  Minyak masak Baja
Kerosin Bar Bulat Keluli Lembut Petrol Diesel
Roti Gas Petroleum Cecair Simen Ayam