SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI KPDNHEP

FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Perdagangan Perniagaan Pengurusan Perlesenan Kebenaran Eksport Petroleum

Kebenaran Mengeksport Bahan-Bahan Petroleum/ Diesel/ Lpg Tidak Bersubsidi Ke Luar Negara

 1. Latar Belakang

  Berdasarkan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan (Larangan Eksport) 2011 memperuntukkan bahawa mana-mana orang tidak boleh mengeksport diesel,petrol RON95, gas petroleum cecair (LPG) dan tepung gandum ke mana-mana destinasi kecuali pengilang barangan tersebut yang mendapat kebenaran Pengawal.

 2. Kod Penjenisan

  Kod tarif bagi produk petroleum, diesel dan LPG dalam Perintah Kastam (Larangan Eksport) 2017 adalah seperti berikut :

  Bil Keterangan Produk Kod Penjenisan
  1 Diesel 2710.19.71 00
  2710.19.72 00
  2 Gas Petroleum Cecair (LPG) 2711.12.00 00
  2711.13.00 00
  2901.10.00 00
  3 Petrol Ron 95 2710.12.12 00
  2710.12.13 00
  2710.12.24 00
  2710.12.25 00
  2710.12.26 00
  2710.12.27 00
  2710.12.28 00
  2710.12.29 00

TATACARA PERMOHONAN

Permohonan bagi mengeksport bahan-bahan petroleum/ diesel dan LPG ke luar negara memerlukan kebenaran bertulis daripada KPDNHEP. Permohonan boleh dikemukakan ke alamat seperti berikut dalam tempoh 30 hari bekerja sebelum tarikh pengeksportan dijadualkan:

Pengarah Kanan
Sektor Barang Kawalan dan Subsidi

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna,
Aras 2 (Menara),No 13, Persiaran Perdana,
Presint 2, 62623 Putrajaya, Malaysia

 • Permohonan perlu disertakan dengan dokumen sokongan seperti berikut:
  1. Nama/nombor kapal yang akan digunakan untuk mengangkut minyak;
  2. Salinan Lesen Borong Barang-Barang Kawalan Berjadual (CSA);
  3. Salinan Kebenaran di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974 (PDA);
  4. LO/dokumen daripada syarikat luar negara yang ingin membeli bahan petroleum daripada syarikat;
  5. Surat permohonan mengeksport bahan petroleum syarikat pemohon daripada syarikat minyak (pembekal); dan
  6. Laporan siasatan mengenai syarikat pemohon oleh Bahagian Penguatkuasa KPDNHEP, Putrajaya (disediakan oleh KPDNHEP)
 • Pertimbangan kelulusan akan mengambil masa selama 7 hari bekerja dari tarikh laporan siasatan diperolehi daripada Bahagian Penguatkuasa KPDNHEP. Laporan siasatan mengambil masa dalam lingkungan 14 hari bekerja untuk disiapkan dari tarikh dokumen permohonan diterima.
 • Permohonan yang berjaya akan diberikan surat kebenaran daripada Pengawal Bekalan Malaysia secara serahan tangan/ pos atau emel tertakluk kepada persetujuan antara syarikat dengan pegawai pemproses.
 • Tempoh kuatkuasa kelulusan adalah mengikut tarikh tamat lesen CSA dan PDA mengikut mana yang terdahulu atau 1 tahun maksimum bagi tahun semasa dan tidak boleh melangkaui tahun. Surat yang sama boleh digunakan berulang kali selagi kuantiti produk yang dieksport tidak melebihi kuantiti yang diluluskan.

CARTA ALIR PERMOHONAN

Capture

NOMBOR PERHUBUNGAN

Sebarang maklumat lanjut berhubung kebenaran eksport petroleum/ diesel dan LPG boleh diajukan kepada pegawai seperti berikut : 

Encik Zalirizal Bin Abdul Rahman @ Ali
Telefon : 03-8882 5843
E-mel : zalirizal[at]kpdnhep.gov.my
Puan Fariha Shahida binti Ibrahim
Telefon : 03-8882 6989
E-mel : fariha[at]kpdnhep.gov.my