FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Soalan Lazim Dasar Dan Perancangan

1.  Apakah fungsi utama Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, KPDNHEP?

BDPS berfungsi untuk mengenalpasti dan memantau isu-isu semasa dalam negara dan di peringkat antarabangsa yang ada kesannya kepada perdagangan dalam negeri dan kepenggunaan. Ia juga bertanggung jawab menilai dan mengkaji dasar-dasar yang bersesuaian mengikut keperluan semasa.

2. Apakah peranan KPDNHEP di peringkat antarabangsa?

Di peringkat antarabangsa, KPDNHEP bertanggung jawab menyelaras dan menyertai mesyuarat-mesyuarat seperti perjanjian perdagangan bebas, isu-isu mengenai hak harta intelek, dasar persaingan, perdagangan pengedaran dan kepenggunaan.

3. Bagaimana pihak KPDNHEP bekerjasama dengan sektor swasta?

Kerjasama di antara pihak KPDNHEP dan sektor swasta dilaksanakan melalui sesi rundingan mengenai isu-isu berkaitan dengan kepentingan Kementerian, dan melalui Majlis Perundingan Tahunan KPDNHEP .

4. Apakah Indeks Harga Pengguna (IHP)?

Indeks Harga Pengguna (IHP) adalah petunjuk yang digunakan untuk menunjukkan peratus perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibeli oleh pengguna. Perubahan harga tersebut diukur dengan membandingkan kos barangan dan perkhidmatan bagi tempoh rujukan yang ditetapkan.

5. Apa yang dikategorikan sebagai kumpulan barangan/perkhidmatan dalam pengukuran IHP?

Terdapat 12 kumpulan barangan utama seperti berikut yang meliputi 512 item seperti berikut :-

             01     Makanan Dan Minuman Bukan Alkohol
             02     Minuman Alkohol Dan Tembakau
             03     Pakaian dan Kasut
             04     Perumahan, Air, Elektrik, Gas Dan Bahan Api Lain
             05     Hiasan, Perkakasan Dan Penyelenggaraan Isi Rumah
             06     Kesihatan
             07     Pengangkutan
             08     Komunikasi
             09     Perkhidmatan Rekreasi Dan Kebudayaan
             10     Pendidikan
             11     Restoran dan Hotel
             12     Pelbagai Barangan Dan Perkhidmatan

6. Adakah benar bahawa “Harga barangan di Malaysia telah meningkat berbanding IHP”?

Kenyataan ini adalah tidak benar kerana IHP adalah petunjuk mengenai peningkatan atau penurunan harga barangan dan perkhidmatan secara umum. Petunjuk ini adalah berasaskan kepada kumpulan barangan dan tidak boleh dibandingkan dengan satu-satu jenis barangan atau sekumpulan barangan sahaja.

7. Apakah yang dimaksudkan sebagai amalan perdagangan adil?

Secara umumnya, amalan perdagangan adil merujuk kepada persekitaran perniagaan yang sihat dengan persaingan yang adil, penetapan harga patut untuk barangan dan perkhidmatan, transaksi urus niaga beretika, pengurangan eksploitasi perdagangan serta barangan dan perkhidmatan yang berkualiti ditawarkan. Keadaan ini akan membawa kepada kepuasan pengguna dan peniaga.

OPEN

photo6089048751734894060