FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Soalan Lazim Inisiatif Kedai Ekonomi Pengguna (I-KeeP)

1. Apakah itu i-KeeP?

i-KeeP adalah merupakan singkatan kepada frasa Inisiatif Kedai Ekonomi Pengguna yang membawa maksud outlet-outlet yang menyertai program i-KeeP dan menawarkan pelbagai barangan keperluan harian pada harga ekonomi dan munasabah.

2. Apakah maksud di sebalik logo i-KeeP?

Bentuk segi tiga mewakili Kerajaan dan dua bentuk segi tiga berwarna biru melambangkan Perbadanan Nasional Berhad (PNS) selaku Pengendali Induk serta Rakan Strategik yang menyokong pelaksanaan i-KeeP. Bulatan dan jalur berbentuk ‘T’ mewakili pengguna. Ketiga-tiga unsur ini bergabung membentuk satu entiti yang kukuh yang menyokong antara satu sama lain dalam menjayakan pelaksanaan i-KeeP.

Huruf ‘i’ mewakili perkataan Inisiatif, huruf ‘K’ dan ‘e’ mewakili perkataan Kedai, manakala huruf ‘e’ dan ‘P’ mewakili perkataan Ekonomi Pengguna. Huruf ‘K’ dan ‘P’ menggunakan huruf besar untuk memberi penekanan kepada entiti ‘Kedai Pengguna’. Warna merah dan biru yang merupakan warna utama Jalur Gemilang untuk memberi perlambangan semangat nasional.

3. Siapakah Pengendali Induk i-KeeP?

Perbadanan Nasional Berhad (PNS) melalui anak syarikatnya iaitu Visi Anugerah.

4. Apakah peranan utama Pengendali Induk?

PNS akan bertanggung jawab memastikan pelaksanaan operasi i-KeeP dan pada masa yang sama akan membantu Kerajaan memantau prestasi semua Rakan Strategik yang terlibat dari semasa ke semasa. Selain itu, PNS juga akan melaksanakan pembelian berpusat barangan di bawah i-KeeP secara berperingkat untuk memastikan barangan keperluan harian terutamanya barangan kawalan seperti tepung, minyak masak, gula dan beras dapat dijual dan ditawarkan kepada pengguna pada harga yang berpatutan.

5. Apakah strategi utama pelaksanaan i-KeeP?

Pelaksanaan i-KeeP digerakkan melalui kerjasama strategik Kerajaan dengan syarikat-syarikat rantaian peruncitan dan koperasi yang berwibawa serta berpengalaman tanpa melibatkan bantuan kewangan daripada pihak Kerajaan. Sehingga bulan April 2019, sejumlah enam (6) syarikat peruncitan dan koperasi telah menjalinkan kerjasama strategik dengan Kerajaan iaitu Tunas Manja Group (TMG), KK Supermart & Superstore Sdn. Bhd. (KK Super Mart), Segi Cash & Carry Sdn. Bhd. (Segi Fresh), Koperasi Permodalan Felda Malaysia Berhad (D’Mart), Koperasi Orang Melayu Kerajaan Perak Berhad (SKOMK) dan Big Supermart Sdn. Bhd. (BIG Supermart). Melalui pelaksanaan program i-KeeP ini, Rakan-Rakan Strategik yang menjalinkan Kerjasama Strategik dengan Kerajaan akan memastikan barangan keperluan harian terpilih ditawarkan denga harga berpatutan di rangkaian outlet mereka yang mengambil bahagian.

6. Apakah peranan utama Rakan Strategik terhadap pelaksanaan i-KeeP?

Rakan-Rakan Strategik i-KeeP berperanan sebagai pelaksana dengan mengedar dan memasarkan pelbagai barangan keperluan harian pengguna berdasarkan kepada ‘harga saranan i-Keep’ iaitu harga maksimum yang ditetapkan bagi setiap barangan yang telah dipersetujui oleh semua Rakan Strategik, PNS dan KPDNHEP. Dengan harga saranan ini ianya menetapkan agar semua Rakan Strategik i-KeeP memasarkan semua jenis barangan i-KeeP pada harga di bawah atau sama dengan harga saranan tersebut.

7. Apakah manfaat kepada syarikat-syarikat peruncitan/koperasi yang menyertai i-KeeP?

Manfaat yang diperolehi oleh syarikat-syarikat peruncitan/koperasi adalah bekalan barangan keperluan asas ini adalah terjamin dan konsisten. Bagi mereka yang menyertai program ini, jumlah jualan dan keuntungan akan bertambah dan rangkaian outlet masing-masing akan dapat menarik lebih ramai pelanggan membeli belah kerana konsep loss leader iaitu daya tarikan barang keperluan asas seperti gula, minyak masak, tepung gandum dan beras serta 197 jenis barangan berjenama yang lain yang dijual pada harga yang berpatutan. Selain itu, KPDNHEP juga membantu semua Rakan Strategik melalui penggunaan aplikasi Price Catcher yang membolehkan pengguna membuat perbandingan harga dan mengenal pasti lokasi outlet-outlet yang menyertai i-KeeP.

8. Berapakah jumlah premis yang mengambil bahagian dalam i-KeeP?

Pada fasa pertama pelaksanaan, sejumlah 304 outlet i-KeeP tertumpu di Semenanjung Malaysia sahaja dengan pecahan outlet iaitu TMG (39 outlet), KK Super Mart (35 outlet), Pasaraya Segi Fresh (32 outlet), D’Mart (190 outlet), SKOMK (3 outlet) dan BIG Supermart (5 outlet).

9. Apakah jenis barangan yang ditawarkan di premis-premis i-KeeP?

Tumpuan utama barangan yang dijual di premis-premis i-KeeP adalah barangan keperluan asas yang dikawal seperti gula, minyak masak, tepung gandum dan beras. Selain itu, i-KeeP juga menawarkan lebih 100 barangan keperluan harian lain yang berjenama dengan kerjasama syarikat pengeluar dan Rakan Strategik antaranya ialah makanan dalam tin, krimer manis, susu sejat, sos, kicap, makanan dan minuman dan serbuk koko bermalt.

10. Adakah i-KeeP masih mengekalkan konsep pembangunan fizikal premis seperti inisiatif yang sebelumnya?

i-KeeP tidak lagi memfokuskan kepada pembangunan fizikal outlet sebaliknya bekerjasama dengan Rakan Strategik melalui rangkaian outlet mereka yang sedia ada. Untuk memudahkan pengguna mengenal pasti outlet-outlet yang menyertai i-KeeP, terdapat papan tanda mini, pelekat dan label harga bagi setiap jenis barangan i-KeeP akan dipasang dan dipaparkan. Ia sama sekali tidak menukar reka bentuk, warna dan ciri-ciri lain yang menjadi visual korporat serta identiti asal outlet-outlet yang mengambil bahagian. Konsep ini dikenali sebagai kendalian pemilik (owner operator) dan penjemaan bersama (co-branding).

11. Kerajaan memaklumkan bahawa terdapat 197 jenis barangan pengguna berjenama dijual pada harga yang berpatutan. Mohon Kerajaan melalui KPDNHEP perjelaskan lagi mengenai pelaksanaan penjualan 197 barangan tersebut?

Pihak Kerajaan dan PNS akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat pengeluar barangan keperluan harian yang berjenama bagi memastikan barangan tertentu dapat dijual dengan harga yang berpatutan di semua outlet yang mengambil bahagian mengikut kesesuaian. Barangan tersebut akan kekal menggunakan pembungkusan sedia ada sebagaimana ia dijual di outlet-outlet yang lain. Melalui cara ini pengguna lebih yakin terhadap kualiti setiap barangan tersebut.

12.Adakah i-KeeP dikhaskan kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah sahaja?

Pelaksanaan i-KeeP adalah berlandaskan kepada konsep memberi pilihan kepada rakyat untuk memperolehi barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Namun begitu, i-KeeP bukanlah dikhaskan kepada golongan yang berpendapatan rendah atau miskin sahaja. Mengkhususkan pembelian di outlet-outlet i-KeeP mengikut latar belakang ekonomi adalah tidak praktikal daripada segi ekonomi dan perniagaan. i-KeeP akan dibangun dan dikembangkan secara lebih menyeluruh melalui kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pengeluar barangan keperluan harian.

13. Siapakah yang layak untuk membuat permohonan bagi menyertai i-KeeP?

Syarikat peruncitan, pemborongan dan koperasi adalah layak memohon bagi menyertai i-KeeP. Namun begitu, penilaian dan pemilihan adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria tertentu seperti mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang peruncitan/pemborongan, mempunyai penyata kewangan dan tahunan terkini, mempunyai lesen runcit barang kawalan daripada KPDNHEP, sijil SSM, mempunyai sistem Point of Sales (POS), mempunyai gudang penyimpanan stok barangan dan mempunyai sekurang-kurangnya tiga (3) outlet di bawah label syarikat yang sama/rangkaian pembekalan pemborongan yang sama.

Manakala bagi koperasi, ia mestilah berdaftar di bawah Akta Koperasi 1963, mempunyai pengurusan dan pentadbiran yang baik, kelulusan menyertai i-KeeP daripada mesyuarat ahli lembaga koperasi dan surat sokongan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) selain syarat-syarat sama yang ditetapkan bagi peruncit dan pemborong.

14. Adakah KPNDHEP dan PNS mempunyai mekanisme kawalan terutamanya kepada premis yang tidak menjual barangan i-KeeP pada harga yang telah ditetapkan?

Semua rangkaian outlet yang menyertai i-KeeP perlu mematuhi harga yang telah ditetapkan. Kegagalan mematuhi kadar harga berkenaan akan dikenakan tindakan seperti disingkir daripada menyertai i-KeeP di samping tindakan undang-undang lain yang berkaitan. Pemantauan terhadap pelaksanaan operasi di semua rangkaian premis yang menyertai i-KeeP akan sentiasa dilaksanakan melalui PNS dan pejabat-pejabat KPDNHEP Negeri.

Bahagian Penjaja dan Peniaga Kecil

Sebarang pertanyaan lanjut mengenai pendaftaran sebagai PKS KPDNHEP boleh diajukan kepada :

Bahagian Penjaja dan Peniaga Kecil,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
Tingkat 5 (Tower), No. 13,
Persiaran Perdana Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya.

No Telefon : 03-88825766
No Faks : 03-88825826

OPEN

photo6089048751734894060