soalan lazim2|hubungi kami2|aduan2|petalaman3

Muat Turun Borang-Borang

Muat turun borang

BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Garis Panduan Penubuhan Majlis Perunding Penjaja dan Peniaga Kecil  pdf_iocn
2
Cover Garis Panduan (25 Julai 2014)  pdf_iocn
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang Permohonan CSA-Terbaru  pdf_iocn
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Garis Panduan Permohonan Kebenaran PDA pdf_iocn
2
Surat Makluman Pemakaian Borang Baru pdf_iocn
3
 Garis Panduan Pengisian BLESS pdf_iocn  pdf_iocn
4

Borang KPDN/PDA/KOMERSIL

Digunakan untuk permohonan :

 • Menjalankan perkhidmatan bunkering
 • Menjalankan perkhidmatan pengangkutan bahan-bahan petroleum
 • Memasar borang bahan-bahan petroleum
pdf_iocn
5

Borang KPDN/PDA/ BORANG KPDN/PDA1/PDA(1A)/CSA RUNCIT KOMPOSIT

Digunakan untuk permohonan:

 • Mengusahakan stesen minyak /Portable Container System(PCS)
 • Mengambil alih stesen minyak
 pdf_iocn
6

Borang PDA 5

Digunakan bagi permohonan:

 • Menukar alamat/nama perniagaan/status perniagaan/rakan kongsi/pembekal/menambah pemasaran bahan-bahan petroleum bagi pemegang lesen PDA sedia ada
pdf_iocn
7

Borang PDA (DN V.2018)

Digunakan bagi Pembaharuan:

 • Mengusahakan stesen minyak/skid tank/floating barge
 • Menjalankan perkhidmatan bunkering
 • Menjalankan perkhidmatan pengangkutan bahan-bahan petroleum
 • Memasar borong bahan-bahan petroleum
pdf_iocn
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1

"BERMULA 1 JUN 2017, KERAJAAN TELAH MEMUTUSKAN SUPAYA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA (KPDNHEP) MENJADI CUSTODIAN KEPADA DASAR PENGIMPORTAN PRODUK SIMEN. WALAU BAGAIMANAPUN, PENGELUARAN CERTIFICATE OF APPROVAL (COA) BERSYARAT ADALAH DIKEKALKAN DI BAWAH BIDANG LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA (CIDB).

SELARAS DENGAN KETETAPAN BAHARU INI, BERMULA 1 JUN 2017 SEMUA PERMOHONAN UNTUK MENGIMPORT PRODUK SIMEN HENDAKLAH DIKEMUKAKAN SECARA BERTULIS KEPADA KEMENTERIAN INI TERLEBIH DAHULU DI MANA SURAT TIADA HALANGAN (NO OBJECTION LETTER) AKAN DIKELUARKAN SETELAH SYARAT PERMOHONAN DIPENUHI. SURAT TIADA HALANGAN TERSEBUT HENDAKLAH DIJADIKAN SALAH SATU DARIPADA DOKUMEN WAJIB UNTUK MEMOHON CERTIFICATE OF APPROVAL DARIPADA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA.

PERMOHONAN HENDAKLAH DIKEMUKAKAN SEKURANG-KURANGNYA DALAM TEMPOH 30 HARI DARI TARIKH JANGKAAN KETIBAAN (ESTIMATED TIME OF ARRIVAL - ETA) PRODUK KEPADA:

PENGARAH

BAHAGIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

ARAS 4 (MENARA)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DAN HAL EHWAL PENGGUNA,

13, PERSIARAN PERDANA, PRESINT 2,

62623 PUTRAJAYA.

SEBARANG PERTANYAAN BERHUBUNG PERKARA INI BOLEHLAH DIKEMUKAKAN KEPADA:

1)ZALIRIZAL BIN ABDUL RAHMAN

TEL: 03-8882 5841

EMEL: zalirizal@kpdnkk.gov.my

2) MUZAIREEN BINTI MUZAFAR

TEL: 03-8882 6069

EMEL: muzaireen@kpdnkk.gov.my

3)FARIHA SHAHIDA BINTI IBRAHIM

TEL: 03-8882 5841

EMEL: fariha@kpdnkk.gov.my

MAKLUMAT LANJUT BERHUBUNG TATACARA PERMOHONAN BOLEH DIRUJUK PADA PANDUAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)"

Kebenaran Import Simen Melalui Kebenaran Bertulis KPDNHEP & COA CIDB @ ePermit

 pdf_iocn
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang-borang diesel Bersubsidi (Skid Tank)
a) Borang KSD-1 - Sektor Pengangkutan Darat pdf_iocn
b) Borang KSD-2 - Sektor Bot Penumpang Sungai pdf_iocn
c) Borang KSD-3 - Permohonan Pemindahan Kuota Fleetcard Ke Skid Tank pdf_iocn
d) Senarai Semak (Bot Penumpang Sungai) pdf_iocn
e) Senarai Semak (Pengangkutan Darat) pdf_iocn
2 Borang-borang Diesel Bersubsidi (SKDS/Fleetcard)
a) Borang SKDS-1 - Permohonan untuk mendapatkan kelulusan tambahan kuota SKDS/Fleetcard pdf_iocn
b) Ringkasan Penggunaan Diesel Sebenar pdf_iocn
c) Borang untuk mendapat Kelulusan Tambahan Kuota Subsidi Diesel Musim Perayaan. pdf_iocn
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang Permohonan Promosi Harga  pdf_iocn
2
 Tatacara Harga Promosi  pdf_iocn
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang AJL-1 pdf_iocn
2
Format A - Borang Struktur Harga pdf_iocn
3
Format B - Borang Justifikasi Pindaan plan pemasaran pdf_iocn  
4
Senarai Semak :
 • Baru
pdf_iocn  
 • Pembaharuan
pdf_iocn  
5
Borang Maklumat Dan Prestasi Syarikat  Jualan Langsung pdf_iocn  
6
Tatacara Permohonan  pdf_iocn
7 Contoh Kontrak Jualan pdf_iocn
8 Contoh Polisi Beli Balik pdf_iocn
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN  WORD
1
Borang Permohonan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit ( WRT ) (Application Form for the Estabilshment of Distributive Trade in Malaysia) pdf_iocn pdf_iocn
2
Senarai Semak Permohonan Menjalankan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit (WRT) (Checklist for Wholesale and Retail Trade (WRT) Business Application) pdf_iocn  pdf_iocn
3
Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Menjalankan Perdagangan Pengedaran Borang & Runcit (WRT) (Checklist for Wholesale and Retail Trade (WRT) Business Application) pdf_iocn pdf_iocn
4
Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Sektor Perdagangan Pengedaran (Pindaan) 2010. Berkuat kuasa pada 12 Mei 2010. (Guidelines On Foreign Participation In The Distributive Trade Services Malaysia)
pdf_iocn
5
Senarai Semak Permohonan Menjalankan Perniagaan Bagi Sektor Perkhidmatan Yang Tidak Dikawal Selia (Checklist on Application for Operating Business under Unregulated Services Sector)
pdf_iocn pdf_iocn
6
Senarai Sub Sektor Bagi Perkhidmatan Yang Tidak Dikawal Selia Di Bawah Seliaan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
(List of Sub Sector of Unregulated Services Under Purview of Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives and Consumerism (MDTCC) )
pdf_iocn  pdf_iocn
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Garis Panduan Permohonan Pengilangan Cakera Optik pdf_iocn
2
Borang ACO-1 pdf_iocn
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Digunakan bagi:
  • Permohonan Baru Lesen Timbang dan Sukat
  • Permohonan Pembaharuan Lesen Timbang dan Sukat
  • Permohonan Pindaan Jenis Alat Timbang dan Sukat
  • Permohonan Pertukaran Alamat Perniagaan/Bengkel
 pdf_iocn  
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT  TURUN WORD
1
Borang ASB1 (Dikemaskini pada Disember 2018)  pdf_iocn  
2
Kod Etika Pemegang Permit Ejen Pemilikan Semula  pdf_iocn
3 Garis Panduan Permohonan Permit EPS (Dikemaskini pada Disember 2018)  pdf_iocn
4 Senarai Semak Permohonan Permit Ejen Pemilikan Semula (Dikemaskini pada Disember 2018)  pdf_iocn
5 Templat Surat Sokongan (Dikemaskini pada Disember 2018)  
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN DPF MUAT TURUN WORD
1
Borang untuk membekalkan atau menawarkan barang-barang dengan harga jualan murah.  
 1. Permohonan boleh dibuat dengan mengisi Borang ODL-1 (17.1) beserta Lampiran ODL-1 (17.2)
 2. Tiap-tiap orang yang diberikan kelulusan untuk mendapatkan Label Cakera Optik hendaklah menyimpan dan menyelenggara rekod penggunaan Label Cakera Optik dalam Borang ODL-3 (17.3)
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang ODL-1
2
Lampiran ODL-1  
3
Borang ODL-3  
4
Contoh Akuan Berkanun 1 bagi tuan punya kandungan  
5
Contoh Akuan Berkanun2 bagi orang yang diberi kebenaran secara bertulis oleh tuan punya kandungan  
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Garis Panduan Permohonan Permit Barang Kawalan Berjadual Dan Permit Khas
2
Borang Permohonan Permit Barang Kawalan Berjadual
3
Borang Pembaharuan Permit Barang Kawalan Berjadual  
4 Borang Permohonan Permit Khas Barang Kawalan Berjadual  
5 Borang Pembaharuan Permit Khas Barang Kawalan Berjadual  
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Garis Panduan Pelaksanaan Hari Tanpa Beg Plastik
2
Notis Pemberitahuan    
3
Surat Persetujuan    
4
Bunting 3 x 14  
5
Bunting 108 x 360 Inci    
6
Bunting FA    
7
Child & Bag Hires    
8
Flyers    
9
Poster    
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
BORANG BPF
1.
Borang BPF 1 - Borang Pendaftaran Francaisor Di Bawah Program Pembangunan Francais  
2.
Borang BPF 2 - Borang Permohonan Mempembaharuai Sijil Pengiktirafan Syarikat Francaisor Program Pembangunan Francais  
3.
Borang BPF 3 - Borang Permohonan Dana Bantuan Pembangunan Francais  
BORANG BAF
1.
Borang BAF 1 - Dokumen Penzahiran Sistem Francais  
2.
Borang BAF 2 - Borang Permohonan Pendaftaran Francais Oleh Pemberi Francais / Pemegang Francais Pemberi Francais Asing  
3.
Borang BAF 5 - Borang Pendaftaran Broker Francais  
4.
Borang BAF 6 - Laporan Tahunan Perniagaan Francais  
Lampiran A - Bilangan Francais (Pemegang Francais)  
Lampiran B - Profail Francais Tempatan - (Bumiputra & Bukan Bumiputra)  
Lampiran C - Profail Francais Luar Negara  
Lampiran D - Bilangan Outlet Francaisi  
5.
Senarai Semak Maklumat yang diperlukan oleh Francaisor untuk penghantaran Laporan Tahunan Perniagaan (BAF6)  
6.
Rayuan Kepada Menteri Borang BAF 7 - Terhadap Keputusan Pendaftaran Francais  
LAIN - LAIN BORANG
1.
Pendaftaran Pernigaan Francais  
2.
Borang Pengadu  
3.
Panduan Pendaftaran Perniagaan Francais
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Pernyataan Tuntutan (Borang 1) Statement Of Claim (Form1)  
2
Pernyataan Pembelaan dan Tuntutan Balas (Borang 2) Statement Of Defence and Counter Claims (Form 2)  
3
Pembelaan kepada Tuntutan Balas (Borang 3) Defence to Counter - Claims (Form 3)  
4
Permohonan untuk Mengetepikan Award (Borang 12) Applications For Setting Aside Award (Form 12)  
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang Penyertaan Latihan Keusahawanan Peruncitan 2015  
i) Borang Permohonan Kursus PLKP 2015  
2
Pengiktirafan Logo Buatan Malaysia
i) Borang Permohonan  
ii) Lampiran A1 dan Lampiran A2  
3 Borang Permohonan Mikro-i Penjaja dan Peniaga Kecil (MPPK)  
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1 Jualan Bersepadu 1Malaysia
2 Borang Jualan Bersepadu 1Malaysia  
BIL NAMA BORANG/DOKUMEN MUAT TURUN PDF MUAT TURUN WORD
1
Borang Tuntutan Keluarga  
2
Borang Tuntutan Takaful Kemalangan Diri