Notis Jualan Murah

1.  Apakah perbahasan-perbahasan yang dikatakan atau dianggap sebagai jualan murah?

Perbahasaan yang menunjukkan bahawa harga sesuatu barang adalah murah daripada harga yang ditawarkan sebelumnya termasuklah penggunaan perbahasaan seperti:

 • jualan,
 • diskaun,
 • pengurangan,
 • belian terbaik,
 • harga terbaik,
 • harga istimewa,
 • harga runtuh,
 • harga lebih murah setiap hari; atau
 • tawaran separuh harga.

 

2. Berapa kalikah jualan murah boleh diadakan pada setiap tahun?

 • 3 kali tarikh Pengawal Perihal Dagangan; dan
 • 2 kalitarikh pilihan peniaga.

 

3. Bilakah tarikh tarikh yang diwartakan oleh Pengawal bagi tahun 2017?

Tarikh jualan murah untuk tahun 2017 yang diwartakan oleh Pengawal Perihal Dagangan adalah:

 • Jualan Awal Tahun – 1 Mac 2017 Hingga 2 April 2017
 • Karnival Jualan Mega 1 Malaysia – 1 Mei 2017 Hingga 31 Ogos 2017
 • Jualan Akhir Tahun 1 Malaysia – 1 Oktober 2017 Hingga 1 Januari 2018

 

4. Apakah syarat-syarat untuk mengadakan jualan murah?

 • Barangan yang dijual dengan “harga jualan murah” hendaklah sekurang-kurangnya 50% dari jumlah kesemua barangan yang dipamerkan dalam premis yang sama.
 • Peratusan minima bagi pengurangan harga barangan yang dibekalkan hendaklah tidak kurang daripada 10% daripada harga barangan yang dibekalkan.
 • Notis jualan murah hendaklah dipamerkan di tempat yang mudah dilihat. Manakala butiran barangan dan harga bolehlah dipamerkan dalam apa-apa skrin paparan elektronik/ disimpan dalam folder/fail atau diletakkan dalam satu kedudukan yang mudah dilihat serta tersedia kepada pengguna.
 • Jika peniaga menjalankan jualan murah lebih satu tempat perniagaan, satu salinan notis jualan murah hendaklah dipamerkan di setiap premis. Butiran barangan dan harga dipamer seperti di perenggan 3.
 • Peniaga hendaklah menyelenggarakan rekod lengkapberkaitan harga barangan bagi tempoh 6 bulan terdahulu ditawarkan di premis yang sama.
 • Peniaga hendaklah mempamerkan pada setiap barangan ”harga yang ditawarkan dahulu” dan “harga jualan murah”. “Harga yang ditawarkan dahulu” adalah harga paling rendah (bukan harga jualan murah) dijual selama 28 hari berterusan di premis yang sama dalam tempoh 3 bulan sebelum tarikh bermulanya jualan murah (Tidak termasuk harga rendah semasa jualan murah).
 • Nombor pendaftarandan tarikh jualan murah serta logo KPDNKK hendaklah dicatatkan dalam apa jua
 • Logo KPDNKK tersebut adalah di dalamBahasa Kebangsaan dan boleh diterjemahkan dalam mana-mana ungkapan bahasa yang lain. Ia perlu ditulis tangan atau dicetak dengan ketinggian huruf tidak kurang daripada 5 mm.
 • Peniaga hendaklah menyenggara satu stok munasabah barang untuk jualan murah.
 • Setiap jualan murah yang diadakan mestilah tidak melebihi 30 harikecuali tarikh Pengawal.

 

5. Bagaimanakah cara memohon notis untuk mengadakan jualan murah? 

 • Permohonan notis Jualan Murah perlu dibuat secara dalam talian melalui aplikasi Sistem Notis Jualan Murah di kpdnkk.gov.my
 • Peniaga perlu mendapatkan kata laluan bagi menggunakan aplikasi Sistem Notis Jualan Murah.
 • Permohonan notis Jualan Murah boleh dihantar ke mana-mana cawangan pejabat KPDNKK Negeri / Daerah secara dalam talian.
 • Notis jualan murah yang disahkan perlu dicetak oleh peniaga dan dipamerkan di setiap premis yang mengadakan jualan murah.

 

6. Bolehkah saya membuat pengurangan / penurunan harga tanpa mengemukakan notis jualan murah?

Boleh, hanya apabila pengurangan / penurunan harga dibuat pada salah satu keadaan-keadaan seperti berikut:

 • tidak menunjukkan apa-apa perbandingan dengan mana-mana harga lain;
 • mematuhi apa-apa syarat tertentu berhubungan dengan pembelian barang-barang tersebut, seperti:
  • Diskaun pembelian dengan pembelian
  • Kupon, baucer diskaun
  • Kad ahli
 • dibuat secara lisandalam premis di mana jualan itu dibuat
 • melibatkan barang-barang yang mudah rosak.