Pelaksanaan SKHMP

Pelaksanaan Skim Kawalan Harga Musim Perayaan (SKHMP) Hari Deepavali  2018
berkuatkuasa selama 7 hari dari 03 hingga 9 November 2018.