Pelaksanaan SKHMP

Pelaksanaan Skim Kawalan Harga Musim Perayaan (SKHMP) Tahun Baru Cina

TARIKH KUAT KUASA : 30 JANUARI –  8 FEBRUARI 2019

Selama 10 Hari (6 Hari Sebelum Perayaan, 1 Hari Perayaan, 3 Hari Selepas Hari Perayaan)