Pelaksanaan SKHMP

Pelaksanaan Skim Kawalan Harga Musim Perayaan (SKHMP) Hari Krismas 2018

TARIKH KUAT KUASA : 23 – 27 DISEMBER 2018

Selama 5 Hari (2 Hari Sebelum Perayaan, 1 Hari Perayaan, 2 Hari Selepas Hari Perayaan)