PEMBANGUNAN PERNIAGAAN BERGERAK FOOD TRUCK


DENGKIL, 30 APRIL 2019 –
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) telah merangka Pelan Inisiatif Strategik Pembangunan Penjaja dan Peniaga Kecil 2015-2020 bagi mentransformasikan peniaga dan peniaga kecil di seluruh Malaysia. Satu inisiatif di bawah pelan strategik berkenaan adalah Program Transformasi Peniaga yang mana bertujuan untuk memodenkan perniagaan sedia ada kepada perniagaan bergerak yang lebih kemas dan teratur.

Di bawah inisiatif ini juga, para penjaja dan peniaga dilatih menerusi Program Transformasi Minda (PTM) yang mana peserta yang layak diberikan pinjaman sehingga RM100,000 bagi tujuan pembelian kenderaan bergerak contohnya food truck dan modal pusingan perniagaan. Pada masa yang sama, Kementerian berkerjasama dengan Kementerian/ Agensi lain yang berkaitan untuk menyediakan lokasi khas bagi peniaga food truck supaya dapat menjalankan aktiviti perniagaan mereka dengan lebih teratur dan berdaya maju.

Majlis penyerahan tiga unit kenderaan bergerak food truck kepada peserta yang mengikuti Program Transformasi Peniaga telah berlangsung pada 30 April 2019. Majlis ini telah dirasmikan oleh Pengarah Bahagian Penjaja dan Peniaga Kecil KPDNHEP, Tuan Haji Abdullah bin Abdul Rahman. Dengan penyerahan kenderaan bergerak food truck ini, peserta-peserta diharap dapat menjalankan aktiviti perniagaan mereka dengan lebih baik, seterusnya mempertingkatkan aktiviti perniagaan mereka pada masa akan datang.

Oleh : Bahagian Penjaja dan Peniaga Kecil KPDNHEP