soalan lazim2|hubungi kami2|aduan2|petalaman3

Penalti Jenayah Kerana Gagal Untuk Patuh

Mana-mana pihak yang gagal mematuhi award selepas 14 hari dari tarikh award dibuat oleh Tribunal adalah melakukan suatu kesalahan jenayah dan jika disabitkan bolehlah : –

  1. Didenda tidak melebihi lima ribu ringgit (RM5,000.00) atau penjara selama tempoh tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya;
  2. Dalam hal kesalahan yang berterusan, pesalah boleh, sebagai tambahan kepada penalti di atas, didenda tidak melebihi satu ribu ringgit (RM1,000.00) bagi setiap hari atau sebahagian hari selama mana kesalahan itu berterusan selepas sabitan.