soalan lazim2|hubungi kami2|aduan2|petalaman3

Penguatkuasaan Jualan Murah

MAKSUD HARGA JUALAN MURAH

Peniaga menawarkan sesuatu barang dengan harga yang lebih murah daripada harga yang ditawarkan sebelumnya iaitu:

  • Ada menunjukkan perbandingan dua (2) iaitu harga sebelum diskaun dan harga selepas diskaun.
  • Ada menunjukkan penggunaan perbahasaan atau ungkapan seperti “jualan”, “diskaun”, “pengurangan”, “belian terbaik”, “harga terbaik”, “harga istimewa” , “harga runtuh”, “harga lebih murah setiap hari” atau “tawaran separuh harga”.

TEMPOH YANG DIBENARKAN UNTUK MENGADAKAN JUALAN MURAH BAGI TAHUN 2019

Tarikh dan tempoh yang diwartakan oleh Pengawal Perihal Dagangan adalah sebanyak tiga (3) kali iaitu :

  • Jualan Awal Tahun – 1 Januari 2019 hingga 28 Februari 2019
  • Karnival Jualan Mega 1 Malaysia – 1 Mei 2019 hingga 31 Julai 2019
  • Jualan Akhir Tahun 1 – 1 Oktober 2019 hingga 1 Disember 2019

Manakala jualan murah pilihan peniaga hanya satu (1) kali sahaja dan tempoh bagi mengadakan jualan murah pilihan peniaga mestilah tidak melebihi 30 hari.

TANGGUNGJAWAB PENIAGA UNTUK MENGADAKAN JUALAN MURAH

Peniaga perlu mempamerkan Notis Jualan Murah iaitu hendaklah ditampal di tempat yang mudah dilihat atau disimpan dalam fail termasuk penyimpanan menggunakan kaedah elektronik.

Jika peniaga mempunyai beberapa cawangan perniagaan, satu salinan notis jualan murah perlu diedarkan kepada cawangan tersebut dan hendaklah dipamerkan sepertimana yang dinyatakan di para 3.1.

Peniaga juga perlu mencatatkan nombor pendaftaran dan tarikh jualan murah serta logo KPDNHEP dalam apa jua pengiklanan. Logo KPDNHEP tersebut mestilah dalam bahasa kebangsaan dan ianya perlu ditulis tangan atau dicetak dengan ketinggian huruf tidak kurang daripada 5 mm.

Peniaga hendaklah menyenggara satu stok munasabah senarai barang sepanjang tempoh jualan murah.

PROSEDUR PERMOHONAN NOTIS JUALAN MURAH

Permohonan notis Jualan Murah perlu dibuat secara atas talian (online) melalui http://njm.kpdnhep.gov.my

Setiap peniaga perlu mendapatkan kata laluan bagi membolehkan permohonan notis jualan murah dipohon.

Setiap permohonan notis Jualan Murah boleh dihantar ke mana-mana cawangan pejabat KPDNHEP Negeri / Daerah berhampiran melalui atas talian.

Setelah mendapat kelulusan, pihak peniaga yang akan membuat cetakan notis jualan murah dan seterusnya mempamerkan notis tersebut di premis masing-masing.

PENGECUALIAN JUALAN MURAH YANG DIBENARKAN TANPA MEMOHON NOTIS.

Peniaga mengadakan jualan murah bersyarat iaitu :

  • Tawaran diskaun diberikan dengan apa-apa syarat pembelian
  • Jualan murah melalui kupon, baucer diskaun
  • Jualan murah kepada pemegang Kad Ahli

Peniaga menawarkan harga jualan murah secara lisan di dalam premis.

Peniaga mengadakan jualan murah ke atas barang-barang yang mudah rosak seperti roti, sayur, buah, ikan dan lain-lain.