Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Limbang

En. Zakaria Bin Awang
(Ketua Cawangan)

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
Dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Limbang,

Lot 1987,
Jalan Buang Siol,
98700 Limbang,
Sarawak.

Pejabat Am : 085-217414
No. Faks : 085-217415