Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Sri Aman

En. Thomas Chua Kee Chuan
(Ketua Cawangan)

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri,
Dan Hal Ehwal Pengguna Cawangan Sri Aman,

Bangunan Pesekutuan Gunasama,
Blok Ii & Iii, Jalan Kejatau,
P.o. Box 425,
95000 Sri Aman,
Sarawak.

Pejabat Am : 083-323836
No. Faks : 083-323150