soalan lazim2|hubungi kami2|aduan2|petalaman3

Program PKS

PROGRAM SUAIAN PERNIAGAAN

Program ini mula diperkenalkan pada tahun 2009 yang bertujuan untuk mempertemukan usahawan PKS tempatan dengan pasar raya tempatan dan asing, para pemborong, peruncit dan peniaga di Malaysia. Konsep perlaksanaan program ini adalah terbuka kepada usahawan PKS dan buyer dari setiap pasar raya akan hadir ke program ini bagi membuat pemilihan produk-produk yang dipamerkan oleh PKS yang terlibat. Bagi tahun 2016, Program Suaian Perniagaan ini diperluas dengan menjemput syarikat-syarikat swasta/NGO yang menawarkan perkhidmatan ke arah meningkatkan daya saing produk PKS serta peluang promosi dan pengiklanan.

PROGRAM CITARASA MALAYSIA

Program ini telah diperkenalkan pada tahun 2003 dengan objektif untuk memperluaskan peluang pemasaran produk usahawan ke hypermarket/pasaraya serta meningkatkan kesedaran tentang kewujudan produk-produk usahawan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) kepada pengguna (pembeli). Ia juga bertujuan untuk mewujudkan jalinan kerjasama di antara usahawan dengan pihak hypermarket/pasaraya. Program ini telah dijalankan dengan kerjasama Pasaraya Besar Asing (Aeon, Aeon Big, Giant dan Tesco) serta pasaraya tempatan (Mydin, Tesco, The Store, Sunshine dan UO Superstore).

Program promosi ini dijalankan sepanjang tahun di lokasi-lokasi yang telah dipilih. Setiap program akan diadakan selama satu hingga dua minggu bagi memberi peluang kepada usahawan untuk mempromosi dan memasarkan produk mereka. Produk-produk baru yang berjaya mendapat permintaan dan hasil jualan yang tinggi selama tempoh promosi tersebut berpeluang untuk disenarai tetap di pasaraya yang berkenaan. Produk-produk sedia ada di pasaraya juga dapat mempromosikan produk mereka sewaktu program ini dilaksanakan. Pihak pasaraya akan membuat penilaian dari segi kapasiti pengeluaran, pembiayaan kewangan, kualiti produk, pembungkusan, pelabelan, prestasi juaan serta komitmen oleh usahawan bagi memastikan produk PKS berupaya untuk bersaing dengan produk-produk lain yang telah lama berada di dalam pasaran.