Program Suaian Perniagaan

Program ini mula diperkenalkan pada tahun 2009 yang bertujuan untuk mempertemukan usahawan PKS tempatan dengan pasar raya tempatan dan asing, para pemborong, peruncit dan peniaga di Malaysia. Konsep perlaksanaan program ini adalah terbuka kepada usahawan PKS dan buyer dari setiap pasar raya akan hadir ke program ini bagi membuat pemilihan produk-produk yang dipamerkan oleh PKS yang terlibat. Bagi tahun 2016, Program Suaian Perniagaan ini diperluas dengan menjemput syarikat-syarikat swasta/NGO yang menawarkan perkhidmatan ke arah meningkatkan daya saing produk PKS serta peluang promosi dan pengiklanan.