soalan lazim2|hubungi kami2|aduan2|petalaman3

Unit Keselamatan Petroleum

Unit Keselamatan Petroleum bertanggungjawab dalam menjamin dan memantau keselamatan dalam industri petroleum dengan menyedia dan mengemaskini dasar, akta dan peraturan-peraturan khususnya Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984. Akta ini mengawal aspek keselamatan petroleum dari aspek penstoran, pengendalian, pengangkutan dan peralatan /perkakasan.

Unit ini berfungsi untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai aspek keselamatan melalui program-program taklimat, seminar, bengkel dan kursus selain menyelaras tindakan penguatkuasaan oleh jabatan atau agensi yang terlibat melalui Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya.

Secara khususnya, Unit Keselamatan Petroleum bertanggungjawab dalam menyelaras dasar keselamatan petroleum di bawah Akta Petroleum (Langkah-Langkah Keselamatan) 1984 [Akta 302].

Dua peraturan di bawah akta ini adalah :

 • Peraturan-Peraturan (Langkah-Langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Air) 1985
 • Peraturan-Peraturan (Langkah-Langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Talian Paip) 1985

Unit Keselamatan Petroleum juga bertanggungjawab untuk:

 • Mengawasi pelaksanaan dan menyelaras tindakan penguatkuasaan akta dan peraturan tersebut di atas oleh Jabatan atau Agensi Kerajaan yang berkaitan
 • Bertindak sebagai urus setia kepada Pasukan Petugas Keselamatan Industri Petroleum
 • Menyelenggara data dan maklumat keselamatan industri petroleum
 • Meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai aspek keselamatan (safety) industri petroleum; dan
 • Membantu dan menasihati pihak-pihak yang berkaitan bagi perkembangan serta kemajuan keselamatan industri petroleum Negara.
 • Peraturan-Peraturan (Langkah-Langkah Keselamatan) (Pengangkutan Petroleum Melalui Jalan Keretapi)

Unit ini juga bertindak sebagai Urus setia bagi Jawatankuasa Menimbang & Meluluskan Permohonan di bawah Seksyen 21 (1) dan Seksyen 22 Akta Zon Ekonomi Eksklusif, 1984 [Akta 311].

 • Seksyen 21(1) Tiada seorang pun boleh membina, mengendali atau menggunakan mana-mana pulau, pepasangan atau struktur buatan dalam zon ekonomi eksklusif atau pelantar benua melainkan dengan kuasa Kerajaan dan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang dikenakannya
 • Seksyen 22(1) Tiada seseorang pun boleh memasang kabel-kabel bawah tanah atau talian paip dalam zon ekonomi eksklusif atau pelantar benua tanpa persetujuan Kerajaan mengenai penandaan arah memasangkan kabel-kabel dan talian-talian paip tersebut.
 • Seksyen 22(2) Tanpa menjejaskan subseksyen (1), Kerajaan boleh mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkan perlu bagi memasang atau menyelenggara kabel-kabel dan talian-talian paip tersebut dalam menjalankan hak-haknya untuk mengambil langkah-langkah yang munasabah bagi penjelajahan pelantar benua, pengeksploitasian sumber alam dan pencegahan, pengurangan dan kawalan dari pencemaran kabel-kabel atau talian-talian paip tersebut.

Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan keselamatan dalam industri petroleum boleh diajukan kepada :-

Cawangan Petroleum dan Gas
Bahagian Perdagangan Dalam Negeri
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri
dan Hal Ehwal Pengguna,
No. 13, Aras 4, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62623 Putrajaya

No. Telefon : 03-8882 5500

Cik Nur Zakiah Hanis bt. Zainon
Penolong Pengarah
Unit Keselamatam Petroleum
Cawangan Petroleum dan Gas
Bahagian Perdagangan Dalam Negeri

Tel:03-8882 6991
Emel:nurzakiah@kpdnhep.gov.my